Tuulipuistossa sähköt päällä

ABB:n virtuaalivalvomopalvelu pitää finanssijätti Allianzin Suomen tuulipuistot tuotannossa ympäri vuoden.

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2016.

Aineisto on saatavana Slideshare-palvelussa: www.slideshare.net/ABBSuomi


Jouhkaisselän tuulipuistoon Sodankylässä kuuluu yhteensä yhdeksän tuulimyllyä.

Kesäkuisena perjantaina ABB:n myynti-insinööri Jesse Saastamoisen iltaohjelma meni uusiksi. Kännykkään tullut vikailmoitus Saarenkylän tuulipuiston sähköasemalta tiesi vierailua Alavieskaan, reilut 200 kilometriä ABB:ltä Vaasasta. Tuulipuisto oli tippunut valtakunnanverkosta, eikä normaali päivystäjä Kokkolasta päässyt paikalle.

”Syöksyin sinne, ja saimme sähköt takaisin päälle”, Saastamoinen kertoo. Syyksi paljastui tietoliikenneongelma.

Suuri osa suomalaisista tuulipuistoista sijaitsee kaukana asutuksesta ja huoltopalveluista. Harvalla tuulivoiman omistajalla on myöskään omaa kunnossapitohenkilöstöä. Keväällä 2016 kolme suomalaista tuulipuistoa hankkinut Allianz Capital Partners on ratkaissut asian ulkoistamalla sähköasemien ylläpidon ja tuulipuistojen käytönjohdon ABB:lle.

Jesse Saastamoinen toimii Allianzin kolmen tuulipuiston sopimusvastaavana. Miehen vastuulla ovat esimerkiksi resurssien varaaminen vuosihuoltoihin ja vikailmoituksiin reagoiminen – ja joskus joutuu itsekin kunnossapitotöihin.

”Eilen tuli esimerkiksi pyyntö ottaa Saarenkylän tuulipuisto irti verkosta. Siirtolinja piti saada sähköttömäksi korjaustyön ajaksi.”

Kiireellisissä tapauksissa käyttötoimenpiteet onnistuvat käden käänteessä omalta kannettavalta tietokoneelta. Tuulipuistoissa on käytössä ABB:n virtuaalivalvomopalvelu, joka pitää perillä Kittilässä, Sodankylässä ja Alavieskassa sijaitsevien tuulipuistojen tilanteesta ajasta ja paikasta riippumatta.

”Se on meidän palvelun perusajatus, fyysistä valvomoa ei välttämättä tarvita lainkaan.”

Saastamoinen näyttää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Kun suojattu yhteys on luotu, päästään näkemään koko tuulipuiston tilanne reaaliajassa. Ruudulle ilmestyy yleiskuva Saarenkylän tuulipuistosta. Puiston tuotto on tällä hetkellä 7 megawatin luokkaa, tuulennopeudet eri turbiineilla liikkuvat 6 m/s:n molemmin puolin.

Puiston kahdeksan turbiinia näkyy kuvassa vihreänä, yksi on keltaisena.

”Siellä on huolto käynnissä, se on myllyvalmistajan heiniä.”

Tuuliturbiineilta energia johdetaan sähköasemalle ja edelleen päämuuntajalle, joka muuntaa jännitteen siirtoverkkoon sopivaksi. Ruudun yläreunassa näkyy 110 kV:n voimalinja, jonka kautta tuulipuiston tuottama energia siirretään valtakunnanverkkoon.

”Meitä kiinnostaa eniten tämä sähköasemanäkymä, se näyttää yhdellä silmäyksellä missä asennossa sähköaseman toimilaitteet ovat. Jos halutaan ottaa vaikka nuo kolme turbiinia pois verkosta, tästä vain katkaisija auki hiirellä”, havainnollistaa Saastamoinen.

Allianzin Suomen tuulipuistot tuottavat sähköä lähes 100 000 EU:n keskivertokotitalouden tarpeisiin. Energian matkalla roottorin lavoilta kotien pistorasioihin tärkein solmupiste on sähköasema, joka kytkee tuulipuiston sähköverkkoon. Jos sähköasemalla on ongelma, ehtyy myös eurojen tulo voimalan omistajalle.

Pohjoisen tuulia


Joukhaisselkä, Sodankylä
27 MW, 9 tuuliturbiinia

Kuolavaara-Keulakkopää, Sodankylä/Kittilä
51 MW, 17 tuuliturbiinia

Saarenkylä, Alavieska
27 MW, 9 tuuliturbiinia
– Omistaja Allianz Capital Partners
– Tuulipuistojen hallinnointi Wpd windmanager Scandinavia
– Tuulipuistojen käytönjohto, sähköasemien valvonta ja huoltopalvelut ABB

Jesse Saastamoinen kertoo, että uudenkarheissa tuulipuistoissa varsinaiset laiteviat ovat harvinaisia, mutta verkosta putoamisia tapahtuu muistakin syistä. Automaattiset suojareleet valvovat tauotta sähköjärjestelmää ja laukaisevat katkaisijat automaattisesti häiriötilanteessa. Syynä saattavat olla esimerkiksi muualla verkossa oleva häiriö tai tuulipuiston kaapelin eristevika.

”Jos esimerkiksi ali- tai ylijännitehäiriö jatkuu 110 kV:n verkossa riittävän pitkään, irrottavat suojareleet tuulipuiston verkosta.”

Useimmiten ongelma hoituu virtuaalivalvomosta käsin. Jos kyseessä on laitevika, tarvitaan tietenkin käynti paikan päällä. Ongelmatilanteista tulee mobiilihälytys niin päivystäjän, laitoksen käytönjohtajan kuin myös sopimusvastaavan kännykkään. Tien päälläkin on helppo tarkastaa mistä on kyse.

”Jos asemalla tapahtuu jotakin, tänne tulevat erilaiset hälytykset esimerkiksi suojareleiltä, päämuuntajan öljyntasosta, ylivirrasta tai lämpötiloista. Helpottaa huomattavasti, kun päästään etänä katsomaan tarkemmin mitä on tapahtunut, ja voidaan esimerkiksi miettiä, mitä varaosia tai mittalaitteita huoltokäynnille lähtijä tarvitsee mukaansa”, Saastamoinen kertoo.

Virtuaalivalvomo ja siihen liittyvä palvelusopimus on suomalaisille tuulivoimaloille suunniteltu kustannustehokas ratkaisu.

”Kustannustehokkuus syntyy siitä, ettei tarvita fyysistä valvomoa, ja siellä 24/7-miehitystä. Kustannuksia alentaa sekin, että virtuaalivalvomo vähentää turhia käyntejä sähköasemalla.”

Palvelupaketti sopii hyvin yksittäisille tuulipuistoille, joille oma valvomo ei ole taloudellisesti järkevä, mutta tuotantokatkoksiin halutaan reagoida riittävän nopeasti.

”Tällainen palvelukokonaisuus on asiakkaalle helppo ratkaisu. Kun sopimus on tehty, asiat hoituvat, me teemme huollot sovitusti ja pidämme sähköt päällä, eikä asiakkaan tarvitse stressata näistä asioista”, Saastamoinen toteaa.

Palvelusopimuksella monta huolta vähemmän
ABB solmi syksyllä 2015 laajat palvelusopimukset Saarenkylän, Joukhaisselän ja Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuistot rakennuttaneen Impax Assessment Managementin kanssa. Nykyinen sopimuskumppani on puistot vastikään omistukseensa hankkinut Allianz Capital Partners. ABB:n virtuaalivalvomo valvoo sähköasemien toimintaa ja lähettää vikatilanteissa päivystäjän saman tien kohteeseen.

Palvelusopimukseen kuuluu myös tuulipuistojen lakisääteinen käytönjohto. Tämän kokoluokan tuulipuistot tarvitsevat korkeimman S1-pätevyyden omaavan käytönjohtajan, joka on viime kädessä vastuussa sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä ja kunnossapidosta. ABB:ltä löytyvät kokeneet vastuuhenkilöt käytönjohtotehtäviin.

Virtuaalivalvomo sopii Suomen olosuhteisiin.
Sähköaseman huollot hoidetaan kohteille laaditun huolto-ohjelman mukaisesti. Jos sähköasemalla ilmenee ongelmia, ne ratkaistaan joko virtuaalivalvomosta käsin tai ABB:n asiantuntijan käynnillä sähköasemalla. Toimista raportoidaan asiakkaalle yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Hieman vastaavat palvelusopimukset on tehty myös esimerkiksi LähiTapiolan omistamaan Lappeenrannan Tuulimuukon tuulipuistoon. Suomen Hyötytuulen Raahen Nikkarikaarron tuulipuiston sähköaseman toiminnan turvaa ABB:n 24/7-hätäpalvelu.

Myynti-insinööri Jesse Saastamoinen kertoo, että tuulivoimapuistojen palvelukonseptia kehitetään ABB:llä jatkuvasti. Virtuaalivalvomokin on kehitetty Suomessa, täkäläisten tuulivoimaloiden tarpeisiin. Tulevaisuudessa virtuaalivalvomoon suunnitellaan liitettäväksi voimaloiden lakisääteistä raportointia, esimerkiksi automaattinen taseselvitys ja reaaliaikaisten mittaustietojen välitys Fingridille.

”Nämä olisi kiva sisällyttää palvelusopimukseen. Näin asiakkaalla olisi lukumääräisesti vähemmän sopimuksia ja vähemmän huolehdittavaa. Haluamme olla myös tällä saralla täyden palvelun talo.”


Teksti Petja Partanen, Kuvat Kaisa Sirén

Haku