АББ: Следващ етап в отключването на стойност

2016-10-04 - Цюрих, Швейцария, 4 Октомври, 2016
 • Оформяне на четири фокусирани, водещи пазара, предприемачески дивизии:
  • Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане
  • Роботика и задвижвания
  • Промишлена автоматизация
  • Енергийни мрежи
 • Продължава трансформацията на дивизия Енергийни мрежи, под собствеността на АББ
  • Програмата “Power Up” цели растеж, по-нисък риск и ръст на приходите
  • Понижаване на риска чрез бизнес модела EPC (Инженеринг, Доставка, Изграждане)
   • Партньорство с Fluor в сферата на подстанциите
   • Партньорство с AIbel в сферата на отдалечените от брега вятърни паркове
  • Продажбата на бизнеса с високоволтови кабели се очаква през първото тримесечие на 2017
  • Покачване на целевия маржов коридор с 200 базисни пункта до 10-14%, в сила от 2018
 • Реализиране на пълния потенциал като шампион в дигиталните технологии
  • “ABB Ability”: напълно интегрирано дигитално портфолио в най-различни клиентски сегменти; затвърждаване на лидерската позиция на АББ в Четвъртата индустриална революция.
  • Още по-обширно партньорство с Майкрософт за разработване на следващо поколение дигитални решения
  • Новаторът в IoT (Интернет на нещата) Гуидо Журе поема длъжността Главен директор по дигиталните технологии, считано от 1 Октомври
 • Подсилване на глобалния бранд АББ
  • Обединяване на над 1000+ марки под основния бранд АББ
  • Предпоставки за създаване на пълна стойност в дигиталното портфолио
  • Създаване на АББ наследство, като иноваторски технологичен лидер на бъдещето
 • Увеличение на продуктивността в администрацията с 30% до 1.3 млрд щатски долара; графикът и разходите остават непроменени
 • Потвърдени са всички финансови цели
 • Втора програма за връщане на акции в размер на 3млрд. щатски долара, планирана в периода 2017-2019; приоритетите за разпределение на капитала остават непроменени

  Днес АББ стартира 3 ниво от своята стратегия „Следващо ниво“, целяща да отключи допълнителна стойност за своите клиенти и акционери. Основните елементи включват: оформяне на АББ дивизиите в четири водещи пазара предприемачески направления, включително продължаващото трансформиране на дивизия Енергийни мрежи, под собствеността на АББ; реализиране на пълния дигитален потенциална на АББ; ускоряване на инерцията в оперативно съвършенство; и подсилване на бранда АББ.

  Главният изпълнителен директор на АББ Улрих Шписхофер, каза “През последните две години, АББ стана по-бърза, по-оптимизирана и ефективна. Подобрихме продължително нашите маржове и в допълнение заздравихме генерирането на кеш. В ниво 3 на нашата стратегия „Следващо ниво“, ние градим върху инерцията от успешното трансформиране и подсилваме нашата позиция, като иновативен технологичен лидер и глобален шампион в дигиталните технологии. С нашите четири опростени, водещи пазара предприемачески направления и в комбинация с „ABB Ability“, ние се обръщаме към нуждите на нашите клиенти в енергийната и четвъртата индустриална революции по един фокусиран и гъвкав начин.“

  Петер Возер, председател на борда на директорите на АББ, каза „Успешното изпълнение на нашата стратегия „Следващо ниво“ към тази дата, доведе до значително подобрение в оперативното и финансово представяне, както и фокус извън компанията в едно по-лесно за управление АББ. Целият борд работи с мениджмънта и външни съветници по всички елементи от Ниво 3, което ще доведе до отключване на допълнителна стойност за клиентите и всички акционери, като в същото време се гарантира дългосрочният успех на компанията. Продължаващата трансформация на нашата дивизия „Енергийни мрежи“, под управлението на АББ е най-добрата за нашите акционери от всички опции, които разгледахме внимателно. Ние твърдо подкрепяме управляващият екип и плана за действие, представен днес.“

  Водене на растеж в четири фокусирани, водещи пазара, предприемачески дивизии:
  АББ формира и насочва структурата на своите дивизии в четири водещи пазара направления: Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, Роботика и задвижвания, Промишлена автоматизация, Енергийни мрежи, считано от 1-ви януари 2017 г. Дивизиите ще имат силата на предприемачески единици в рамките на АББ, което ще се отрази в повишаването на ефективността и модела на компенсация, фокусиращ се върху индивидуалната отговорност. Те се възползват от сътрудничеството с продажбите, водени от регионите и страните, както и от цифровото предлагане на групата; АББ ще ръководи общата структура и разходите, общата верига за управление на доставките и корпоративните изследователски центрове. АББ ще продължи да укрепва своите центрове чрез активно управление на портфолиото. Това включва преследване на стратегически капитали, трансформиращи се бизнес модели и ограничаване на дейности, които са извън основния бизнес на компанията.

  „Предприемаческият дух е основа за нашия бъдещ модел на управление“, каза Шпихофер. „Нашите четири водещи пазара бизнеси, водени от упълномощени предприемачи ще задвижват създаването на устойчива стойност, подкрепена от регионите и групови решения, като ABB Ability и управлението на общите разходи на компанията.

  Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане
  Продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане (EP) ще бъдат предпочитаният партньор за електрификация за всички точки на потребление.

  Съчетаването заедно на всички компоненти на електрификация, главно чрез прехвърлянето на бизнеси от съществуващата дивизия Автоматизация и дискретни процеси, EP ще бъде на второ място в света в тази ниша, предлагайки на клиентите всички продукти на едно място.

  Отделните бизнеси свързани със зареждане на електрически превозни средства, фотоволтаични решения и качеството на електроенергията ще бъдат прехвърлени от дивизия Автоматизация и дискретни процеси в дивизия Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане. Необходимата инвестиция за продължаване на инерцията от растежа на тези бизнеси ще има първоначално задържащо действие върху маржа на печалба на дивизията.

  Растежът на консумацията на електроенергия изпреварва общото потребление на енергия, тъй като повече хора имат достъп до електричество, а новите форми на потребление, като зареждането на електрически превозни средства са основни изисквания. Съществуват изключителни възможности за дигитализиране и въвеждане на иновациите в текущото ни портфолио.

  Роботика и задвижвания
  Роботиката и задвижвания ще бъде предпочитан партньор за роботиката и интелигентните решения за задвижвания.

  Водещото предлагане на АББ при промишлените електромотори и честотни регулатори, както и силното й представяне в бизнеса с промишлени роботи са в основата на тази новосъздадена дивизия, която наследява Автоматизация и дискретни процеси.

  Като се фокусира върху бързо разрастващият се пазар за промишлени роботи и се възползва от технологичната платформа на АББ, и световният й мащаб, компанията е идеално позиционирана да се придвижи от сегашното второ към първо място на този изключително атрактивен пазар. АББ ще се възползва от силните си позиции, които заема в Четвъртата индустриална революция, глобалното си покритие и своите платформи за услуги.

  АББ ще продължи да инвестира и оформя първото си място в сферата на промишлените електродвигатели и честотни регулатори, като се фокусира върху бързоразвиващите се сегменти, навлизайки в леката промишленост и нововъзникващи пазари като Азия.

  Предлагането на интелигентни услуги и водещо дигитално обслужване вече са основен стълб в представянето на дивизията и предоставят огромни възможности за развитие. АББ ще заздрави печалбата на дивизиите, като продължи да се фокусира върху своето оперативно съвършенство и оптимизация по веригата на стойността.

  Промишлена автоматизация
  Промишлената автоматизация ще бъде предпочитан партньор.

  Тази дивизия наследява Автоматизация на процеси.

  АББ ще води дигитализацията в най-различни промишлени сектори, надграждайки първото си място в процеси за контрол, чрез софтуер и услуги. АББ има уникална комбинация от експертни познания в областта, които позволяват усъвършенства познанията си в широк спектър от промишлености – фармацевтична, минна, корабна, петрол и газ. Като се фокусира върху развиващите се сегменти и предлага поддържане, управление и контрол, АББ ще движи процеса по промяна на вече установените правила и ще създаде по-ясно разграничение за клиентите си.

  Енергийни мрежи
  Дивизия енергийни мрежи ще стане предпочитан партньор за по-силни, по-умни и по-зелени мрежи.

  След подробен стратегически преглед на портфолиото, Бордът на директорите и Изпълнителният комитет на АББ стигнаха до мнението, че трансформирането на дивизия Енергийни мрежи, под управлението на АББ ще даде максимална стойност на акционерите, сравнено с други възможности за притежание, като продажба на дивизията, публично предлагане (IPO), създаването на отделна компания или създаването на съвместно предприятие.

  Основните фактори в процеса на вземане на решения включват атрактивността на пазара, съществуващите и бъдещи предложения, възможности на бизнес модела и най-добро притежание, както и всички алтернативи за създаване на стойност за акционерите на АББ. Този преглед включва независими анализи от McKinsey и независим финансов съвет от Goldman Sachs и Credit Suisse.

  Дивизията, която е номер едно в световен мащаб, ще се възползва от Енергийната и Четвъртата индустриална революции. Именно те създават огромно търсене от продуктите на дивизия Енергийни мрежи, системи, софтуер и услуги, а и спомагат за промяната на портфолиото в посока към дигитализация.

  За да разберем пълния потенциал на дивизията и да продължим с настоящата трансформация, днес беше представена солидната програма „Power Up,” която покрива основи аспекти на бизнеса. Тя ще задвижи развитието и увеличи печалбите като се фокусира върху основни оперативни силни страни, сегментите с висок растеж, както и дигиталните услуги и софтуер.

  Основен елемент на настояващата трансформацията на дивизията е избягващият риска бизнес модел и откриването на възможности за растеж чрез обявените днес две стратегически партньорства – с Flour – в изграждането на големи електрически подстанции и с Aibel в сферата на отдалечените от брега вятърни паркове. И двете партньорства съчетават лидерството на АББ на пазара в енергийните технологии с експертността на партньорите от Fluor в управлението на големи инженерни проекти, доставка и строителство, и на Aibel в сферата на отдалечените от брега вятърни паркове.

  Друг ключов елемент е премахването на дейности, които не са основни за нашия бизнес, като наскоро обявената продажба от АББ на бизнеса с високоволтови кабели на NKT Cables, но запазвайки достъпа до технологията чрез стратегическо партньорство.

  В резултат на трансформацията, АББ повишава целевия марж на оперативния EBITA за дивизията от 8-12% до 10-14% влизащо в сила от 2018 г.
  „В нашия стратегически преглед на портфолиото, внимателно изслушахме всички акционери и техните виждания. След един цялостен и подробен процес, подпомогнат от водещи консултанти, стигнахме до заключението, че продължителното трансформиране на дивизия Енергийни мрежи, под собствеността на АББ създава най-голямата стойност за нашите акционери и клиенти. Основавайки се на успеха на трансформацията и на инерцията към момента, дивизия Енергийни мрежи е в идеалната позиция в АББ, за да управлява дългосрочен, печеливш растеж по време на Енергийната и Четвърта индустриална революции, и е неделима част от това, което предлагаме,“ каза Шписхофер.

  Значителен скок в дигитализацията с ABB AbilityTM
  АББ e скрит шампион в областта на дигитализацията. Компанията е позиционирана идеално за да спечели дигиталното пространство, както с нови, така и със съществуващи крайни дигитални решения, които са достъпни на интелигентен облак и затварят кръга на свързаните устройства. АББ ще използва дълбоките си познания в различните сфери на своите клиентите, за да планира, изгради и управлява уникално дигитално предлагане, като по този начин ще осъществи истинско разделение на оперативно ниво за клиентите си.

  Ново представената „ABB Ability“ предлага комбинации от портфолио с дигитални решения и услуги по всички клиентски сегменти, затвърждаване на лидерската позиция на АББ в Четвъртата индустриална революция и подкрепа на конкурентоспособността на четирите предприемачески дивизии.

  Днес АББ обяви всеобхватно стратегическо партньорство с Microsoft, най-голямата софтуерна компания в света, която ще разработи следващо поколение дигитални решения на интегрирана дигитална облачна платформа. Клиентите ще се възползват от уникалната комбинация на задълбочени познания на АББ и обширното портфолио на индустриалните решения и интелигентният облак Microsoft Azure, както и B2B инженерна експертиза. Партньорите заедно ще управляват дигиталната трансформация в клиентските сегменти във всички бизнес направления на АББ, като роботика, корабна индустрия и електрически автомобили?

  ‘‘Това партньорство ще осигури уникални възможности за нашите клиенти в производството, индустрията , транспорта и инфраструктурата, изграждайки съвкупност от преимущества между Microsoft и АББ‘‘, заяви Шписхофер. “Градейки върху инсталираната база на АББ от повече над 70 милиона свързани устройства и повече от 70 хиляди контролни системи, следващата стъпка е развитието на една от най-големите световни индустриални облачни платформи.“
  Дигиталната трансформация на АББ ще бъде водена от Гуидо Журе, новаторът в IoT (Интернет на нещата), който започна своята роля на длъжност Главен директор по дигиталните технологии, считано от 1 Октомври и отговаря директно на главния изпълнителен директор.

  Подсилване на глобалния бранд АББ
  АББ ще приеме един корпоративен бранд, обединяващ всички марки по целия свят под един чадър. Портфолиото на АББ от компании ще бъде уеднаквено, показвайки в най-добра светлина, широта и дълбочина това, което предлага на глобално ниво, под основния бранд. Този преход се очаква да отнеме около 2 години.
  Унифицираният бранд играе ключова роля в осъзнаването на стойността на потенциала на АББ и дигиталните решения, тъй като повишава лоялността на клиента, отстъпките и вероятността за поръчки. Един основен бранд позволява на АББ да представи по-добре своята стратегия на съответните партньори, подчертавайки начина на мислене - първо клиента, първо дигиталното, което прави взаимодействието със съществуващи и бъдещи клиенти още по-лесно.
  Брандът ще включва дизайнерски елементи, които имат за цел ясно да предадат визията на АББ, посоката и уникалната си позиция на пазара към клиенти, партньори, служители и всички останали партньори. Наследството на АББ като иновативен технологичен лидер и трите области на фокусиране на стратегията “Следващо ниво“ са отразени в обещанието за нов бранд: „Нека напишем бъдещето. Заедно.“ ™

  Ускорение на инерцията в оперативното съвършенство
  АББ продължава да гради върху съществуваща си инерция оперативното съвършенство.

  Програмата на компанията за оптимизация на продуктивността и разходите в областта на администрацията надхвърли очакванията, след като беше оповестена миналата година. В резултат на това, АББ е увеличава оптимизацията на разходи на програмата спрямо поставената цел с 30% до 1, 3 милиарда долара. АББ ще постигне тези допълнителни спестявания в рамките на предварително обявения период, без промяна на разходите за реструктуриране и реализация. АББ продължава своите регулярни програми за оптимизация на разходите, повишаване на качество на оперативно ниво и световно ниво на снабдяване, за постигането на икономии, равни на от 3 до 5% от продажбите всяка година.

  АББ препотвърждава целите си от 1000 дни работеща капиталова програма да освободи 2 милиарда долара до края на 2017 година. Програмата се движи според планираното и е фокусирана над подобряването на управлението на инвентаризацията чрез оптимизиране на цялата верига от продуктов дизайн до производство и чрез оптимизиране на други мрежови капиталови мерки.
  АББ групата препотвърждава своите финансови цели за 2015 – 2020 отразени по-долу:

  Цели на АББ според стратегията „Следващо ниво“ за периода 2015 – 2010
  Ръст на приходите 3-6%
  Оперативен ръст на печалбите според(EBITA)% 11-16%
  Оперативен EPS и CAGR 10-15%
  Обмен на свободен паричен поток спрямо нетния приход >90%
  Възвращаемост на инвестициите % Mid-teens

  Operational EBITA % – 2015-2020 divisional targets

  Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане 15-19%
  Роботика и задвижвания 14-19%
  Промишлена автоматизация 11-15%
  Енергийни мрежи 10-14%*
  * крайната цел за Енергийни мрежи ще влезе в сила от 1 януари, 2018г.

  Разпределение на капитала

  Днес АББ обяви плановете си за нова програма за връщане на акции в размер на 3 млрд. щатски долара от 2017 до 2019. Това ще се отрази върху самочувствието на компанията, продължаващото засилване в генерирането на оборотен капитал и цялостното финансовото състояние на АББ. На 30 септември АББ обяви приключването на своята програма за обратно изкупуване (връщане) на акции, в резултат на която възвърна акции в размер на 3.5 млрд. щатски долара към своите акционери. През последните три години, АББ върна 8,7 млрд. щатски долара на акционерите под формата на дивиденти и акции.
  Активното управление на портфолиото остава ключов аспект от модела на управление на АББ, както ясно се вижда от съкращаването на портфейла с продукти, пресяването на придобиванията и обявените промени в бизнес модела на Енергийни мрежи, както и предстоящата продажба на бизнеса с кабели.

  Приоритетите за разпределение на капитала на АББ остават непроменени: 1) финансиране на органичен растеж, развойна дейност и капиталови разходи с атрактивна парична възвръщаемост; 2) плащане на стабилно растящ, устойчив дивидент; 3) инвестиране в придобивания, водещи до създаването на стойност; и 4) връщане на допълнителни пари към акционерите.

  За АББ
  АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен световен лидер в продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботи и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. През последните повече от четири десетилетия, АББ създава бъдещето на промишлената дигитализация. С повече от 70 милиона устройства свързани в мрежа от над 70 000 инсталирани системи за управление във всички сегменти на нашите клиенти, АББ е лидер в Енергийната и Четвъртата Индустриална Революции. С наследство от над 130 години, АББ оперира в повече от 100 държави с около 135 000 служители. www.abb.com

  Важна бележа относно прогнозна информация
  Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително и тези в разделите на тази публикация, озаглавена "Ускоряване на инерция в оперативно съвършенство", "ABB Следващо ниво 2015-2020 г., "Оперативна EBITA% - 2015-2020 обособени цели" и "разпределение на капитала". Тези твърдения се базират на текущите очаквания, оценки и прогнози за факторите, които могат да повлияят върху бъдещето ни представяне, включително глобалните икономически условия, икономическите условия на регионите и отраслите, които са основни пазари за АББ. Тези очаквания, оценки и прогнози обикновено са идентифицират чрез изявления, съдържащи думи като "очаква", "вярва", "оценява", "цели", "планира", "вероятно е", "възнамерява" или други подобни изрази. Въпреки това, има много рискове и несигурности, много от които са извън нашия контрол, които могат да причинят различия между действителните резултати и прогнозната информация, предоставена в това съобщение за пресата, както и такива които биха могли да повлияят на способността ни да се постигнем една или всички поставени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят такива разлики включват, бизнес рискове, свързани с променливата глобалната икономическа среда и политически условия, разходи свързани с дейности за привеждане в съответствие, пазарно приемане на нови продукти и услуги, промени в правителствените регулации и валутните курсове, както и други такива фактори, които може да бъдат обект на обсъждане от време на време от АББ и Комисията по ценните книжа, включително и годишните доклади по формуляр 20-F. Независимо че АББ вярва, че очакванията отразени в тези прогнозни изявления са базирани на разумни предположения, не може да се даде гаранция, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

 • Search  CONTACT US

  • Page information:
  • Връзка с медиите в АББ
  • Сансвато Дас, Антонио Лиджи, Доменико Трунцелито, Сандра Виснер
   +41 43 317 65 68