ABB tecknar långsiktigt serviceavtal för Bolidens koppargruva Aitik

2014-03-20 - ABB ska leverera avancerad livscykelservice för att säkerställa driftsäker malningsprocess för Boliden
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en order av Boliden på ett treårigt serviceavtal på ABB:s livscykelservice vid koppargruvan i Aitik, nära Gällivare. Aitik är Sveriges största koppargruva och ett av världens mest produktiva dagbrott.

ABB:s livscykelservice innebär ett servicekoncept som inte bara ser till det akuta, avhjälpande servicebehovet utan syftar till att skapa långsiktigt värde för kunden. Konceptet ska hjälpa Boliden att identifiera risker och fatta kvalificerade beslut samt analysera tillgängliga data för att öka tillgängligheten hos ABB:s utrustning.

Avtalet täcker livscykelservice, fjärrdiagnostik och planerat underhåll av två direktstyrda kvarnar (gearless mill drives GMD). Därutöver ska ABB förse Boliden med tekniska konsulttjänster i samband med pågående uppgraderingar av kvarnarna samt kvarndrivsystemen[ (ring-geared mill drive RMD). Med detta avancerade angreppssätt för långsiktig service ska ABB hjälpa Boliden att öka utrustningens livslängd, minimera oplanerade avbrott och öka systemtillgängligheten i malningsprocessen.

Boliden Aitik och ABB har samarbetat i flera år: ABB levererade inte bara GMD- och RMD-systemen 2006, utan också flera drivsystem, motorer, transformatorer samt styrsystemet Extended 800xA.

”ABB är en av våra huvudleverantörer och nu också en långsiktig servicepartner. ABB:s team är pålitligt och proaktivt, och vi litar på att deras serviceteam hjälper oss att öka systemtillgängligheten i malningsprocessen. Konceptet med en ansvarig servicetekniker underlättar vårt underhålls- och servicearbete”, säger Mats Nordmark, Boliden.

Livscykelservice inkluderar en utsedd kontaktperson som är ansvarig för alla frågor och beställningar samt kommunikations- och serviceplanering inklusive avstämningsmöten för att följa upp olösta frågor. Avtalet omfattar också ABB:s tjänster för fjärrdiagnostik inklusive dygnet runt support (telefon och e-post), felsökning (akut fjärrsupport), periodiska underhållsrapporter och tillståndsövervakning av GMD-utrustningen.

Tjänsterna för fjärrdiagnostik är utformade för att stödja kritiska komplexa system. ABB:s ingenjörer kan komma åt GMD-systemen och lokalisera fel varifrån som helst i världen. De kan logga in i systemen på distans för att undersöka problem och ge rekommendationer för nästa steg eller åtgärda problem direkt.


”Vårt koncept för långsiktig livscykelservice stärker systemprestanda överlag och bidrar till effektivt underhåll och förutsägbara underhållskostnader. Vårt serviceteam i Sverige och Schweiz kommer att hålla fullt fokus under hela kontraktstiden för att ge Boliden allt stöd de behöver – när de än behöver det”, säger Remy Lanoue, Global Service Manager för verksamheten Mining vid ABB.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Switzerland Ltd.
Emmanuel Chabut
Marketing Communications
Mining & Mineral Processing
Baden, Switzerland
Phone: +41 58 586 71 33
email: emmanuel.chabut@ch.abb.com

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på TwitterFölj oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube


BILDER FÖR NEDLADDNING: