Uusia palveluita suojareleiden elinkaaren hallintaan

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2016.ABB tuo markkinoille kaksi uutta suojareleiden elinkaaripalvelua. Service-etäyhteys on helppo ja nopea tapa muodostaa väliaikainen yhteys suojareleen ja ABB:n asiantuntijan välille. Data Care – Datapalvelu varmistaa reletiedostojen säilytyksen ja saatavuuden vuosikymmenien ajan.

Service-etäyhteyspalvelu sisältää kaikki tarvittavat laitteet väliaikaisen etäyhteyden muodostamiseksi ja sovitun määrän asiantuntijan tukipalvelua. Erillistä ohjelmaa tai tietokonetta ei tarvita. Palvelua käytettäessä asiakas ottaa yhteyden ABB:n asiantuntijaan ja sopii ajankohdan etäyhteyden muodostamiselle. Tämän jälkeen tarvitsee vain liittää modeemin kaapeli suojareleeseen ja yhteys on valmis. Etäyhteyspalvelu on erityisen hyödyllinen aina kun tarvitaan laitevalmistajan tuotetukea suojareletiedostojen, kuten konfiguraation ja asetteluiden, lataamiseen tai häiriötilanteen selvittämiseen.

Data Care – Datapalvelu varmistaa teknisten tiedostojen (esimerkiksi relekonfiguraatioiden, häiriötallenteiden, teknisten ratkaisujen ja piirustusten) säilytyksen ja saatavuuden koko suojareleiden elinkaaren ajan. Perinteiset tavat säilyttää tiedostoja PC:n kovalevyllä tai CD/DVD-levyillä rajoittavat tietojen saatavuuden yksittäisiin käyttäjiin. Tiedot voivat myös hävitä laite- tai ohjelmistovian sattuessa. Datapalvelun avulla reletiedostot ovat varmennetusti tallessa ja ongelmatilanteissa myös ABB:n asiantuntijoiden saatavilla.

HakuYHTEYDENOTTO