PiteEnergi först med nya stödisolatorer

PiteEnergi är först i världen med att använda ABB:s nya stödisolatorer i komposit i skarp drift.

Vid upphandlingen av nytt ställverk följde PiteEnergi rådet från sin kraftteknikkonsult, Goodtech, att satsa på stödisolatorer i komposit.
"ABB vann upphandlingen och ABB i Piteå är faktiskt den största kunden som får sin el via detta ställverk", säger Carl Wanhainen, elnätchef vid PiteEnergi.

Energibolaget har sedan flera år tillbaka valt att alltid köpa kompositisolatorer när de byggt nytt eller renoverat.
"Det ökar säkerheten både för ställverkspersonalen och för ställverksutrustningen och vi har mycket god erfarenhet av ABB-enheten Composites produkter", konstaterar Lennart Nilsson, ingenjör vid PiteEnergi.

En helt ny linje
Vid ett felfall kan apparater med traditionella porslinsisolatorer påvisa ett explosionsartat förlopp. Okrossbara kompositisolatorer är därför ett säkrare alternativ och även mycket tåligare mot sabotage, till exempel stenkastning. Dessutom är materialet vattenavstötande, vilket ger överlägsna isolationsegenskaper.
"De är också lättare att montera eftersom de bara väger en fjärdedel så mycket som isolatorer i porslin", säger Jan Sundström, projektledare vid PiteEnergi.

Upp till 15 meter långa kompositisolatorer kan tillverkas i ABB:s nya linje i fabriken i Öjebyn.


Det här med kompositisolatorer är nu inget nytt för ABB i Piteå. Tillverkningen startade år 2000 och sedan 2008 har de fokuserat allt hårdare på detta område.
"I mars 2012 kunde vi ta i drift en helt ny linje i fabriken i Öjebyn där vi klarar av att bygga upp till 15 meter långa kompositisolatorer. Tidigare låg begränsningen på tio meter", berättar Magnus Svanberg, konstruktionsansvarig vid Composites.

"Den nya produkten ABB Composite Post Insulator har tagits fram i ett mycket nära samarbete med ABB:s enhet för högspänd likström i Ludvika. Produkten bygger på ett flertal patent vad gäller tillverkningsmetoden. Detta är helt klart ett tekniksprång jämfört med traditionella stödisolatorer av porslin", säger han.

Tekniken är utvecklad främst med tanke på UHV och UHVDC och ger fördelar som lägre vikt, reducerad längd samt bättre mekaniska egenskaper och isolation.
"Vi har tidigare genomfört tester hos ABB i Ludvika och på ett industriområde i Koeberg i Sydafrika som har en mycket hög miljöbelastning. Testerna har fungerat klockrent och installationen hos PiteEnergi blev den första kommersiella", berättar Fredrik Nyberg.

"Det var kul att vi fick vara först med att använda ABB:s nya produkt som nu lanseras i hela världen och det känns extra trevligt att det är ett lokalt företag som står bakom den", avslutar Lennart Nilsson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2013

FAKTA

PiteEnergi äger och ansvarar för elnätet inom Piteå kommun. Ett inte helt enkelt arbete med tanke på att elnätet sträcker sig längre än 270 mil. Trots det har tillgängligheten under de senaste åren legat på 99,975 procent.

ABB har levererat Combined-brytare, frånskiljare och kompositisolatorer, inklusive stödisolatorer, till det nya 52 kV utomhusställverk som placerats i en ny fördelningsstation, 40/10 kV, på Hedens industriområde i Öjebyn.


Nya stödisolatorer av i komposit. Ett säkrare val.

Sök