ABB lanserar kamerabaserat online-system för mätning av fiberegenskaper och kontroll av mäldkvalitet

2017-09-14 - ABB har lanserat L&W Fiber Online – ett driftsäkert, repeterbart och kostnadseffektivt online-system för mätning, övervakning och kontroll av viktiga fiberkvalitetsvariabler vid pappersberedning och massaproduktion.
    • L&W Fiber Online expanderar ABB:s erbjudande inom massamätning – att förbättra kvaliteten och minska kostnaderna för pappersproducenter.
    • Jämfört med andra traditionella indirekta mätningar ger L&W Fiber Online pappersproducenter fullständig information om fiberegenskaper, raffineringseffekt och fiberblandning för att hjälpa dem att övervaka och kontrollera massakvalitet
Detta hjälper massa- och pappersproducenter att spara produktionskostnader genom att optimera fiberanvändning samt minska energiförbrukning genom att eliminera överraffinering och förbättra kvaliteten genom att producera likformig pappersmassa för papper-, kartong- eller tissuemaskiner.

Jämfört med traditionella indirekta mätningar som Canadian Standard Freeness (CSF) och Schopper-Riegler (SR), ger kamerabaserad mätning med L&W Fiber Online mer detaljerad och korrekt information om massakvalitetens status. Fiberegenskaperna kategoriseras och presenteras som medelvärden samt statistisk fördelning av bredd, längd, formfaktor, två klasser av finmaterial (P och S) och makrofibrillering.
L&W Fiber Online för avancerad analys av fiberkvalitet och fiberdimensioner - mäter fiberegenskaper som bredd, längd, formfaktor, två klasser av finmaterial (P och S) och makrofibrillering.


L&W Fiber Online minskar risken att upptäcka kvalitetsproblem sent i produktionsprocessen, orsakade av fibervariationer. Att upptäcka variationer tidigt i processen möjliggör att redan vid mäldberedning vidta korrigerande åtgärder i tid för att kunna producera papper, kartong eller mjukpapper som uppfyller specifikationerna. Systemet är baserat på ABB: s välkända L&W Fiber Tester Plus, ett laboratorieinstrument som används av hundratals pappersproducenter för att spåra deras massakvalitet och vidare ett instrument som många forskningscentra och universitet runt om i världen använder. Då ett system kan hantera flera provtagningspunkter, minskar initialinvesteringar och löpande underhållskostnader. För blandade mälder kan tillvalet ”Blend-software” analysera förhållandet mellan referensfiberarter i en fiberblandning, vilket gör det möjligt att spara råvara vid byte av kvaliteter eller uppstart.

"Vi kan nu erbjuda en robust enhet som presenterar fullständig information om fiberegenskaper i realtid, vilket ger våra kunder ett enkelt sätt att hitta och följa trender för mäldkvalitén och samtidigt hjälpa dem att minska variationerna vid mäldberedning eller massaproduktion samt energibesparingar" säger Anna Schärman, Global Product Manager, ABB Pulp & Paper.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 anställda. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Gunvor Latva, marknadskommunikation, L&W
Tel. +46 8 477 90 00
gunvor.latva@se.abb.com
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.comSökVILL DU VETA MER?