Mer ny ABB-teknik för mer gruvligt utbyte

Styrningen spelar stor roll både för ventilation och alla andra processer. I ett gemensamt projekt för utveckling av ny styrteknik har ABB och Boliden förbättrat flotationsprocessen vid anrikningsverket i Garpenberg. Det har ökat utbytet av zink med hela en procent.
– Det handlar om flera miljoner kronor per år i ökade intäkter, berättar Jan Nyqvist, projektledare vid ABB:s forskningsenhet.
Vid flotationsprocessen skiljer man olika mineralslag från malmslammet genom att få dem att flyta upp i ett skum. Luftbubblor tillsätts i slammet och önskade partiklar dras till dem med hjälp av tillsatta kemikalier. Bubblorna flyter sedan upp till ytan där de bildar ett skum som kan håvas bort och samlas till ett koncentrat av mineralen.

2006 inledde Boliden och ABB:s forskningsenhet Corporate Research ett utvecklingsprojekt för att hitta nya metoder för styrning av flotationsprocessen för zink.

Hösten 2008 hade forskarna Michael Lund och Jens Pettersson kommit så långt att ett test kunde genomföras i produktionen.

De jämförde då manuell styrning av luft- och kemikalietillsättning med ABB:s nyutvecklade automatiserade multivariabla regulator med optimering av styrvärdena.

Resultatet från detta försök visade att man kunde öka utbytet av zink med minst en procent.

Våren 2009 genomfördes ett fyra månader långt test med samma goda resultat och sedan dess använder Boliden i Garpenberg den nyutvecklade regulatorn i sin process.
– Boliden ville från början behålla den manuella styrningen när det gäller tillsättningen av kemikalier, men detta kommer säkert också att automatiseras, säger Jan Nyqvist.

Boliden har även visat intresse för att använda styrsystemet i flotationsprocessen för andra mineralslag och ABB har också fått förfrågningar från gruvbolag i Brasilien som vill införa tekniken.
– Vi har nu intagit en världsledande position inom detta område, säger Jan Nyqvist.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2009

”ABB:s nyutvecklade regulator har ökat utbytet av zink i flotationsprocessen
hos Boliden och den kan vara intressant också för andra mineralslag”, säger Jan Nyqvist
på ABB:s forskningsenhet Corporate Research.
”ABB:s nyutvecklade regulator har ökat utbytet av zink i flotationsprocessen hos Boliden och den kan vara intressant också för andra mineralslag”, säger Jan Nyqvist på ABB:s forskningsenhet Corporate Research.

Sök