Facebook höjer farten i Luleå

Första etapperna av Facebooks nya datacenter i Luleå är klara. ABB ser till att serverhallarna får kraft.

I december 2012 kunde första sektionen av den första datahallen tas i bruk och i mars 2013 var sektion nummer två färdigställd.
"Nu återstår det för oss att uppföra ytterligare två sektioner i datahallen som totalt kommer att omfatta 35 000 kvadratmeter. Upphandlingen av dessa sektioner pågår för fullt och sedan tar det drygt ett år att få allt på plats", berättar Facebooks konstruktionschef Ken Moore.

Facebooks datacenter i Luleå är den största investeringen i staden sedan stålverket byggdes. Konstruktionschef Ken Moore (till höger) är nöjd med transformatorstationerna som levererats av ABB, till vänster Per Åström ABB Business Center, Luleå.


Snäv tidsplan
För att driva Facebooks datacenter, som är deras första utanför USA, krävs hög effekt. Detta klarar man genom att nyttja två nyckelfärdiga transformatorstationer som ABB installerat.
"Det har fungerat mycket bra att samarbeta med ABB. De är kompetenta inom sitt område och har levererat allt i tid. Eftersom tidsschemat i detta bygge är snävt gäller det att alla inblandade klarar utlovade leveranstider", säger Ken Moore och berättar att han sett att ABB haft sina mannar på plats sju dagar i veckan under den mest intensiva fasen i bygget.

Medeltemp 1,3 grader
När datahallen är helt utbyggd kommer den att förbruka stora mängder el.
"Den maximala lasten i de fyra sektionerna kommer att ligga på cirka 28 MW", berättar Ken Moore.

Att Facebook valde Luleå som ort för sitt datacenter berodde på att klimatet kan stå för en naturlig kylning av serverhallarna, vilket innebär en lägre kostnad. I Luleå är temperaturen i genomsnitt under ett år 1,3 plusgrader.
"Servrarna kan därmed kylas med luft utifrån istället för att man använder el till kylning", säger Per Åström, chef för ABB Business Center i Luleå.

Men valet av Luleå handlade också om god tillgång till förnybar energi, goda kommunikationer och ett driftsäkert elnät. Detta är den största enskilda investeringen i Luleå sedan stålverket byggdes 1940.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2013

FAKTA

Facebook är ett socialt medium som grundades 2004 och drivs och ägs av Facebook, Inc. I dag har Facebook över en miljard aktiva medlemmar varje månad. Facebook har sedan tidigare två datacenter i USA och genom etableringen i Luleå har de nu också en nod för sin datatrafik i Europa.

ABB har levererat två transformatorstationer, vardera bestående av: 170 kV ställverk med 5 fack, 2 respektive 3 transformatorfundament, 2 krafttransformatorer med märkeffekt 63MVA, Unigear 12 kV inomhusställverk, relä- och kontrollutrustning enligt standard IEC61850 med kommunikation med överordnat driftövervakningssystem, hjälpkraftsystem, markarbeten, byggnad för ställverk och kontrollutrustning.


Sök