ABB:n moottori tekee energiatehokkuuden maailmanennätyksen – säästö puoli miljoonaa dollaria

2017-07-05 - ABB:n tahtimoottorilla on tehty uusi maailmanennätys. Kuusinapaisen 44 megawatin tahtimoottorin hyötysuhde testattiin ennen moottorin toimitusta. Testitulokset osoittivat hyötysuhteen olevan 0,25 % parempi kuin sopimuksessa määritetty 98,8 %, mikä on sähkömoottorien uusi maailmanennätys. Parantunut hyötysuhde säästää moottorin 20-vuotisen elinkaaren aikaisissa sähkökustannuksissa noin 500 000 dollaria.

"Koska sähkökustannukset ovat näiden moottorien kokonaiskustannusten suurin erä, säästöillä on merkittävä vaikutus moottoria käyttävän yrityksen tulokseen", sanoo Sami Atiya, ABB:n Robotics and Motion -divisioonan johtaja. "Tahtimoottorien hyötysuhde on todella korkea ja ne ovat tunnetusti laadukkaita ja luotettavia. Moottorien luotettavuus perustuu niiden kuumenemista ja tärinää hillitsevään rakenteeseen. Olemme teknologian suunnannäyttäjä ja haluamme edistää energiavallankumousta. Olemme sitoutuneet tehokkaan ja tuottavan teknologian kehittämiseen."

Maailmanennätykseen siivittänyt sähköisten ja mekaanisten ominaisuuksien optimointi perustuu ABB:n pitkään kokemukseen sovelluksista ja yli 100-vuotiseen kokemukseen sähkömoottorien valmistuksesta. Tämäntyyppisten moottorien hyötysuhde on keskimäärin 98,2–98,8 prosenttia. Jos moottoria käytetään jatkuvasti, tarkoittaa 0,25 prosentin parannus vuositasolla 1 000 megawattitunnin säästöä, mikä vastaa 240 eurooppalaisen kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta.

Maailman sähkönkulutus on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana lähes kaksinkertaiseksi. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi sen kasvavan edelleen 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kasvava tarve edellyttää paitsi uusia energianlähteitä, myös energian tehokkaampaa käyttöä. Jo yksin teollisuuden moottoreissa piilee valtava säästöpotentiaali. Taajuusmuuttajilla ja korkean hyötysuhteen moottoreilla voidaan vähentää sähkönkulutusta ja häviöitä, mikä säästäisi energiaa 20–50 prosenttia.

Moottorin hyötysuhde on sen mekaaninen lähtöteho jaettuna sähkön syöttöteholla. Maailmanennätys tehtiin testeissä yhdessä asiakkaan kanssa, joka käyttää ABB:n tahtimoottoreita kompressorien voimanlähteenä. Kyseinen tahtimoottori on vaihtovirralla toimiva erikoismoottori, jonka mitat ovat 5 x 4 x 4 metriä ja jonka teho on 44 megawattia. Tahtimoottoreilla käytetään tyypillisesti ilmatislaus-, kaasu-, öljy-, kemian-, meri-, metalli-, kaivos-, vesi-, sellu- ja paperiteollisuuden puhaltimia, pumppuja, valssaimia, kaivosnostureita ja kompressoreja.

Haku



YHTEYDENOTTO