Nya funktioner i MyRemoteCare 2.2 förbättrar fjärrstyrd övervakning och diagnostik

2017-05-08 - I samband med Elfack lanserar ABB senaste versionen av sin digitala lösning för fjärrstyrd övervakning av mellanspänd eldistribution, MyRemoteCare 2.2. Lösningen ingår i det digitala erbjudandet ABB Ability™ och har potential att förlänga en anläggnings livslängd med så mycket som 50 procent.
”Vi kan knyta ihop ABB:s experter på vilken plats som helst i världen med våra kunder på fältet som kan finnas på andra sidan jordklotet. Våra experter kan sedan till exempel övervaka elsystemet hos en pump i en öken eller utrustning längst ned i en gruvaBruno Melles”, VD för affärsområdet ABB Medium Voltage

MyRemoteCare 2.2 ingår i det digitala erbjudandet ABB Ability™ och möjliggör för kundens service- och drifttekniker att kontinuerligt övervaka prestandaförändringar hos sin fjärranslutna utrustning. Lösningen samlar in diagnostisk information från intelligenta elektroniska enheter som utrustats med särskilda sensorer för tillståndsövervakning.

Tidiga förutsägelserna om fel innebär ökade möjligheter att undvika oplanerade driftavbrott och produktionsbortfall och MyRemoteCare 2.2 möjliggör besparingar i verksamheten eftersom underhållsarbetet kan optimeras när man går över från tidsbaserade till tillståndsbaserade underhållsstrategier. Studier har visat att upp till 25 procent av driftbudgeten kan användas mer effektivt till följd av ett mer fokuserat underhåll och tillståndsbaserade underhåll har potential att förlänga livslängden på en enhet med 10 till 50 procent.

Med MyRemoteCare 2.2 blir det även möjligt för servicetekniker från ABB att analysera utrustning och enheter i realtid genom att utbyta information med driftoperatörer på anläggningarna via en virtuell whiteboardtavla.

”Vi kan knyta ihop ABB:s experter på vilken plats som helst i världen med våra kunder på fältet som kan finnas på andra sidan jordklotet. Våra experter kan sedan till exempel övervaka elsystemet hos en pump i en öken eller utrustning längst ned i en gruva”, säger Bruno Melles, VD för affärsområdet ABB Medium Voltage.

Versionen av MyRemoteCare som nu lanseras i Sverige inkluderar ett nytt system för fjärrstyrd statusövervakning samt MySiteCare 5.2, en automatsäkring och en diagnostisk enhet för ställverk. ABB introducerar även nya funktioner och förbättringar i programvaran, till exempel HTML 5-webbportalen. Fördelarna med HTML 5 gör MyRemoteCare 2.2 enklare och smidigare att använda nu när produkten kan nås via mobila enheter som smartphones, handdatorer och bärbara datorer vilket sparar värdefull tid och i sig leder till betydande besparingar för kunden.

MyRemoteCare kan utnyttjas i alla kundsegment som arbetar med distribution av el med mellanspänning.

MySiteCare
Övervakningsfunktionen i MySiteCare 5.2 som tidigare fokuserade på automatsäkringen innehåller nu även en effektiv algoritm som känner av punkter som är utsatta för höga temperaturer i ställverk och sänder en varningssignal till operatören. Mer specifikt övervakar systemet temperaturen i primärkretsen eller i närheten av kritiska punkter längs den aktuella ledningen och dess ledningsskarvar. Sådana överhettade punkter kan dramatiskt öka sannolikheten för fel i ställverket vilket innebär att denna nya funktionalitet har en stor betydelse för ställverkets effektivitet och livslängd. Nya och befintliga UniGear-paneler av typ ZS1 kan utrustas med paket för övervakning av möjliga överhettningspunkter antingen på fabriken eller hos kunden, beroende på vilket som passar kunden bäst. Utrustningspaket för olika typer av ställverk är tillgängliga för eftermontering. Den tillagda övervakningen av kontaktorer – som nu är tillgänglig för både låg- och mellanspänningskontaktorer – förbättrar också möjligheten att förutsäga och analysera utrustningens generella hälsotillstånd.

Den nya versionen av MySiteCare har adderat funktioner för strömanalys av fjäderstyrda växelmotorer, som tidigare omfattade fjäderkomprimeringstid, frigöring och misslyckade komprimeringsförsök. I den nya versionen mäts strömförbrukningen under drift av en strömsensor som monterats på motorns matarkabel. Sensorn analyserar vågformens frekvensspektrum för att upptäcka mekaniskt eller elektriskt slitage. Tack vare dessa nya sensorer och en specialkonstruerad algoritm är riktigheten i den mottagna diagnostiska informationen betydligt högre, vilket förbättrar operatörens förmåga att bedöma statusen i systemet och gör att underhållsarbeten kan planeras mer noggrant.

ABB Ability™ är plattformen för alla våra digitala produkter och tjänster. Den ansluter våra kunder till industridelen av sakernas internet och hjälper till att omsätta data i direkta åtgärder som skapar kundvärde på riktigt i den verkliga världen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Anders Cullbrand, säljansvarig, EP Service
anders.cullbrand@se.abb.com
Niklas Lindblom, Säljchef, EP Service
Tel. 021-32 50 00
niklas.lindblom@se.abb.com
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com


SökVILL DU VETA MER?