ABB förvärvar GE Industrial Solutions

2017-09-25 - Stärker sin position inom elektrifiering
  • Förvärvet kommer att stärka ABB:s globala position som nummer två inom elektrifiering
  • Ingår inte i GE:s kärnverksamhet, har betydande värdeskapande potential inom ABB
  • ABB:s tillgång till den nordamerikanska marknaden expanderas genom djupa kundrelationer, en stor installerad bas och omfattande distributionsnätverk
  • Överenskommelse om långsiktigt användande av GE:s varumärke
  • Köpeskilling på 2,6 miljarder dollar
  • Potential för årliga kostnadssynergier om cirka 200 miljoner dollar
  • ABB och GE etablerar en långsiktig och strategisk leverantörsrelation för ABB-produkter
  • Kommer att bidra positivt till vinsten per aktie under det första året
  • Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2018

ABB tillkännagav idag förvärvet av GE Industrial Solutions, GE:s globala verksamhet för elektrifieringslösningar. GE Industrial Solutions har djupa kundrelationer i mer än 100 länder och en etablerad installerad bas med starka rötter i Nordamerika som är ABB:s största marknad. GE Industrial Solutions har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia, med cirka 13 500 anställda runt om i världen. GE Industrial Solutions hade under 2016 en omsättning på cirka 2,7 miljarder dollar, med en operativ EBITDA marginal på cirka 8 procent1 och en operativ EBITA marginal på cirka 6 procent1. ABB kommer att förvärva GE Industrial Solutions för 2,6 miljarder dollar; transaktionen kommer att bidra positivt till vinsten per aktie under det första året. ABB räknar med att realisera cirka 200 miljoner dollar av årliga kostnadssynergier under år fem, vilket kommer att vara avgörande för att GE Industrial Solutions ska nå upp till samma prestation som branschkollegor. Som en del av transaktionen har ABB och GE kommit överens om att etablera en långsiktig och strategisk leverantörsrelation för GE Industrial Solutions produkter och ABB-produkter som GE använder idag.

"Med GE Industrial Solutions stärker vi vår position som nummer två inom elektrifiering globalt och utökar vår tillgång till den attraktiva nordamerikanska marknaden", säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. "I kombination med den långsiktiga strategiska leverantörsrelationen med GE skapar denna transaktion ett betydande värde för våra aktieägare.”

Han tillägger: "Tillsammans med teamet på GE Industrial Solutions kommer vi att genomföra våra väletablerade planer på ett disciplinerat sätt för att ta denna verksamhet tillbaka till samma prestation som våra branschkollegor och som en del av den globala ABB-familjen. Med detta nästa steg av aktiv portföljförvaltning fortsätter vi att flytta ABB: s tyngdpunkt i linje med vår Next Level Strategi, genom att stärka konkurrenskraften, främst på den nordamerikanska marknaden, och minska risken genom en verksamhet som ligger tidigt i cykeln.”

"Denna kombination för samman två globala verksamheter med ett brett komplement av elektriska skydds- och distributionstillgångar", säger John Flannery, CEO för GE. "ABB värdesätter våra anställda, vår domänexpertis och vår förmåga att verka i segment där vi har en djup expertis. GE kommer också att dra nytta av ett utökat strategisk leverantörsrelation med ABB då de båda företagen jobbar tillsammans.
2016 GE Industrial Solutions finansiella information anpassad till ABB:s definition

GE Industrial Solutions kommer att integreras i ABB:s division Electrification Products (EP), vilket resulterar i en unik global portfölj och ett mycket omfattande erbjudande för nordamerikanska och globala kunder. De kommer att kunna dra nytta av ABB:s innovativa teknik och det digitala utbudet ABB AbilityTM , i kombination med GE Industrial Solutions kompletterande lösningar och marknadstillgång. Inkluderat i förvärvet är en långsiktig licens att använda varumärket GE. ABB kommer behålla ledningen i GE och bygga vidare på dess erfarna säljorganisation. Efter avslut kommer transaktionen att ha en initial dämpningseffekt för EP:s operativa EBITA-marginal. ABB förbinder sig att återföra EP:s målmarginalkorridor på 15-19 procent under 2020.

Tarak Mehta, global chef för ABB:s division Electrification Products, säger: "Förvärvet stärker vår position vid valet av partner för elektrifiering globalt och i Nordamerika. Vi ser fram emot att arbeta med GE Industrial Solutions och ABB:s kunder och distributionspartners för att skapa nya möjligheter på denna mycket attraktiva kärnmarknad för vår division. Vi har en tydlig integrationsplan för att realisera synergierna för denna kombination och för att återföra vår sammansatta verksamhet till målmarginalkorridoren under 2020."

ABB:s division Electrification Products levererar mer än 1,5 miljoner produkter till kunder runt om i världen varje dag genom ett globalt nätverk av distributionspartners och slutkunder. Electrification Products erbjuder en omfattande portfölj av låg- och mellanspänningsprodukter och lösningar för ett smartare, mer pålitligt flöde av el från transformatorstationen till uttaget.

Givet transaktionen har ABB beslutat att avvakta med det tidigare tillkännagivna aktieåterköpsprogrammet.
Transaktionen förväntas stängas under andra kvartalet 2018, med förbehåll för sedvanliga myndighetsförfaranden. Credit Suisse och Dyal Co agerade som finansiella rådgivare till ABB. Davis Polk & Wardwell agerade juridiska rådgivare.

Mer information
Pressmeddelandet och presentationer finns tillgängliga på ABB News Center www.abb.com/news och på Investor Relations-hemsidan www.abb.com/investorrelations.
ABB kommer hålla en presskonferens idag som startar klockan 9:00 CET (8:00 BST, 15:00 EDT). Evenemanget kommer att vara tillgängligt via konferenssamtal. UK ringer in på +44 207 107 06 13. Från Sverige, telefonnummer +46 85 051 00 31 och från övriga Europa +41 58 310 50 00. Samtal från USA och Kanada ringer in på +1 866 291 41 66 (gratis) eller +1 631 570 56 13 (långdistansavgifter gäller). Linjerna är öppna 10 - 15 minuter före presskonferensens start.

En telekonferens och webcast för analytiker och investerare är planerad idag kl. 12:00 CET (11:00 BST, 06:00 EDT). UK ringer in på +44 207 107 06 13. Från Sverige, telefonnummer +46 85 051 00 31, och från övriga Europa +41 58 310 50 00. Samtal från USA och Kanada ringer in på +1 866 291 41 66 (gratis) eller +1 631 570 56 13 (långdistansavgifter gäller). Vänligen ring in 10 minuter innan start. Telekonferensen kommer också att finnas tillgänglig via ABB:s webbplats och en inspelad session kommer att finnas tillgänglig som podcast under en timme efter telekonferensen och kan laddas ner från vår hemsida http://www.abb.com/investorrelations

About GE Industrial Solutions
Since Thomas Edison patented the world’s first circuit breaker, GE Industrial Solutions has been transforming the future of electrification. We design electrical solutions at the crossroads of digital and industrial – smart, rugged and equipped to control electricity from the grid to its point of use. Every day, we partner with our customers to solve their toughest energy challenges and reimagine industry in a way that only the world’s digital industrial company can. www.geindustrial.com

About GE
GE (NYSE: GE) is the world’s Digital Industrial Company, transforming industry with software-defined machines and solutions that are connected, responsive and predictive. GE is organized around a global exchange of knowledge, the "GE Store," through which each business shares and accesses the same technology, markets, structure and intellect. Each invention further fuels innovation and application across our industrial sectors. With people, services, technology and scale, GE delivers better outcomes for customers by speaking the language of industry. www.GE.com

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 medarbetare. www.abb.com
Hittills har ABB investerat mer än 11 miljarder dollar i USA sedan 2010 och sysselsätter cirka 20 000 personer över hela landet, med mer än 60 rikstäckande FoU- och tillverkningsanläggningar.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtsyftande uttalanden” relaterade till ABB:s förvärv av GE Industrial Solutions. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar och involverar risker och osäkerheter, och kan orsaka faktiska utfall och resultat som avviker väsentligt från nuvarande förväntningar. Inga framåtsyftande uttalanden kan garanteras. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, och det finns det inga garantier för att förvärvet kommer att slutföras, eller om det blir slutfört, att det då kommer att stängas inom den förväntade tidsperioden eller att de förväntade fördelarna av förvärvet kommer att realiseras. Framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet bör utvärderas tillsammans med de många osäkerheter som berör ABB:s verksamhet, i synnerhet de som identifierats i de varnande faktorer som diskuterats i ABB:s årsredovisning i dokument 20-F, för året som slutade den 31 december 2016. ABB åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera framåtsyftande uttalanden, vare sig det är till följd av ny information, framtida händelser eller annat.


För mer information kontakta:

Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Tel: +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz


SökVILL DU VETA MER?