Hospodárske výsledky ABB za 3. štvrťrok 2017 sú priaznivé

26. októbra 2017 - “Naďalej pokračujeme v rozvíjaní našich aktivít naprieč všetkými regiónmi. V uplynulom štvrťroku vzrástli naše objednávky o 5 % a tržby o 3 %, zároveň pokračujeme v transformácii obchodného modelu v divízii Elektrickék siete,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Kombinácia silnejšej orientácie smerom na trh a zameranie sa na segmenty s vysokým potenciálom rastu, ako sú robotika, potravinársky priemysel alebo nabíjanie elektrických áut, sa nám vypláca.”

“Integrácia odkúpenej spoločnosti B&R pokračuje úspešne a spoločne s nedávno ohlásenou akvizíciou GE Industrial Solutions posilňujeme našu pozíciu číslo 2 v globálnom meradle na poli elektrifikácie. Chceme si naďalej udržať náš zámer rastu ziskovosti a podnikania vhodných krokov pre úspešné zavŕšenie roku 2017,” dodáva Spiesshofer. “Pokračujeme v stabilizácii nášho portfólia a zvyšovaní našej konkurencieschopnosti.”
Hospodárske výsledky skupiny ABB za 3. štvrťrok 2017
3. štvrťrok 20173. štvrťrok 2016
v miliónoch USD, ak nie je uvedené inakv USDv miestnej mene
Objednávky8 1577 533+ 8 %+ 5 %
Tržby8 7248 255+ 6 %+ 3 %
Prevádzkový zisk EBITA1 1241 063+ 6 %+ 3 %
marža EBITA v %12,9%12,8%+ 0.1 pt
Čistý zisk571568+ 1 %
Základný zisk na akciu ($)0,270,27+ 1 %
Cash flow z prevádzkových činností9541 081- 12 %

Krátkodobý výhľad

Zatiaľ čo neistota na trhu pretrváva, rast v Číne pokračuje a makroekonomické ukazovatele v Európe a Spojených štátoch amerických naberajú pozitívny smer. Globálne trhy vo všeobecnosti vykazujú mierny rast, ktorý je ovplyvnený geopolitickým napätím v rôznych častiach sveta. Ceny ropy a vývoj kurzových rozdielov bude zrejme aj naďalej ovplyvňovať hospodárske výsledky spoločnosti, preto ABB vníma rok 2017 pre firmu ako tranzitný rok.

Sumár hospodárskych výsledkov 2017
Objednávky

Celkové objednávky vzrástli o 5 % v porovnaní s 3. štvrťrokom 2016, čo odzrkadľuje slušný vývoj vo všetkých divíziách a regiónoch. Bežné objednávky (pod 15 miliónov USD) vzrástli o 6 %, naopak veľké objednávky klesli o 5 %, avšak predstavovali len 9 % z celkového objemu objednávok v porovnaní s 11-% podielom vlani. Zmeny v portfóliu súvisiace s akvizíciou spoločnosti B&R a odpredaj biznisu s VVN káblami mali pozitívny 3-% dosah na celkový objem reportovaným objednávok.

Celkové objednávky zo servisu a softvéru vzrástli o 11 % a predstavovali 18-% podiel z celkových objednávok v porovnaní so 17 % vlani.

Tržby

Tržby vzrástli v 3. štvrťroku 2017 medziročne o 3 %. Nárast zaznamenali tri dívzie - Produkty pre elektrifikáciu (EP), Robotika a pohony (RM) a Priemyselná automatizácia (IA); len divízia Elektrické siete (PG) zaznamenala mierny medziročný pokles. Celkové tržby zo servisu a softvéru vzrástli o 2 % a predstavovali 17-% podiel z celkového objemu tržieb v porovnaní s 18 % vlani.

Prehľad trhu

Dopyt naprieč regiónmi zotrval počas celého štvrťroku priaznivý:

  • Európa ťažila z pozitívneho vývoja v oblasti priemyslu, dopravy a infraštruktúry a načasovania veľkých kapitálových investícií. Objednávky v tomto regióne vzrástli o 8 % povzbudené najmä príjmom objednávok z Veľkej Británie, Francúzska a Nórska, ktoré kompenzovali nižší objem v Nemecku a Švédsku. Vo Veľkej Británii sa o dobré číslo postarala predovšetkým 130-miliónová (USD) objednávka na projekt infraštruktúry prenosu elektriny pre novú elektráreň Hinkley Point C spolu so 60-miliónovou (USD) objednávkou na posilnenie elektrickej siete napájajúcej túto elektráreň na národnú sieť. Medzi bežnými objednávkami sa najviac darilo Španielsku, Francúzsku, Nórsku a Turecku.
  • Región Ameriky zaznamenával počas 3. štvrťroku dopyt predovšetkým zo strany dopytu po automatizačných a energeticky efektívnych riešeniach pre priemysel a oblasť dopravy a infraštruktúry. Objem objednávok narástol v USA, Brazílii aj Kanade.
  • Celkový objem objednávok v regióne Ázie, Stredného východu a Afriky (AMEA) narástol o 2 %, pod čo sa najväčším podielom podpísali Spojené arabské emiráty, Južná Afrika a Austrália; naopak slabší dopyt bolo cítiť v Saudskej Arábii. Celkové objednávky v Číne mierne poklesli, keď 10-% nárast bežných objednávok nedokázal vykompenzovať nížší príjem veľkých objednávok.
Dopyt naprieč priemyselnými segmentami zotrval počas celého štvrťroku priaznivý:
  • Energetické podniky na celom svete pokračovali vo svojich vybraných plánovaných investíciách, keď rozširovali možnosti zásobovania energiou na rozvíjajúcich sa trhoch, modernizovali zastaralú energetickú infraštruktúru na vyspelých trhoch a pracovali na integrácii obnoviteľných zdrojov energie. Elektrárne však tiež investujú do automatizácie a nových systémov riadenia s cieľom zvýšenia stability siete.
  • V priemyselnom sektore sa najviac investícií javí v oblasti robotiky a automatizácie strojov pre všeobecný a automobilový priemysel. Spracovateľské priemyselné odvetvia, predovšetkým ropný a plynárenský, sa celkovo držia trochu v úzadí len s vybranými investíciami predovšetkým do servisu a riešení na zlepšenie produktivity.
  • Dopyt z oblasti dopravy a infraštruktúry javil známky rôzneho charakteru: firmy naďalej čoraz viac automatizujú svoje stavby a požadujú riešenia efektívneho využívania elektrickej energie, avšak námorný priemysel, s výnimkou výletných lodí, naopak zaznamenáva pokles následkom slabšieho prejavu ropného a plynárenského segmentu. Najsilnejším favoritom počas štvrťroku sa javila oblasť dátových centier a infraštruktúry nabíjania elektrických áut
  .
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 125-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcii. Skupina ABB zamestnáva 136 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

HľadajKONTAKT