Timo Ihamuotila obejmie stanowisko nowego dyrektora ds. finansowych ABB

2016-11-02
Z dniem 1 kwietnia 2017 roku Timo Ihamuotila przechodzi z Nokii do ABB, lidera pionierskich technologii, obejmując stanowisko dyrektora ds. finansowych
  • Dyrektor ds. finansowych z ogromnym doświadczeniem w branży telekomunikacji, oprogramowania oraz usług, a także w zakresie aktywnego zarządzania portfelem i poprawy efektywności operacyjnej
  • Dogłębna znajomość zmian korporacyjnych oraz modeli biznesowych świata technologii cyfrowych
  • Gwałtowny wzrost w obszarze cyfrowym stanowi podstawę 3. etapu strategii Next Level: po utworzeniu funkcji dyrektora ds. cyfryzacji (Chief Digital Officer), nowy dyrektor finansowy odegra kluczową rolę w procesie przekształcenia ABB w lidera sektorów opartych na technologiach cyfrowych

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku Timo Ihamuotila otrzyma nominację na stanowisko dyrektora ds. finansowych Grupy ABB, a także członka zarządu. Na stanowisku dyrektora ds. finansowych zastąpi Erica Elzvika, po procesie stopniowego przekazywania obowiązków. Elzvik będzie kontynuował swoją karierę poza strukturami ABB.

Ihamuotila od 2009 roku zajmował stanowisko dyrektora ds. finansowych. Pełnił kluczową rolę w procesie przekształcania fińskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego w „globalnego lidera technologii łączących ludzi i rzeczy” poprzez zmiany modelu biznesowego, aktywne zarządzanie portfolio i poprawę efektywności operacyjnej.

Ihamuotila ma 26-letnie doświadczenie w sektorze telekomunikacji i bankowości, a także duże doświadczenie w takich obszarach jak finanse, kontroling, fuzje i przejęcia, zarządzanie działalnością handlową.

– Timo to doświadczony dyrektor finansowy, który ma na koncie wiele imponujących osiągnięć na skalę światową – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. – Posiada szerokie doświadczenie i dogłębną wiedzę na temat wszystkich aspektów finansowych i przekształceń przedsiębiorstw w erze cyfryzacji w przemyśle. Dzięki dogłębnej wiedzy, doświadczeniu zarówno w finansach, jak i w handlu oraz zarządzaniu, jest idealnym kandydatem na stanowisko dyrektora ds. finansowych w naszej firmie i partnerem w procesie przekształcania ABB w lidera branży cyfrowej. Z radością witam Timo wśród członków naszego zarządu w tak ekscytującym okresie, w którym koncentrujemy się na uwalnianiu maksymalnego potencjału z korzyścią dla wszystkich naszych akcjonariuszy.

– Korzystając z okazji, pragniemy także podziękować Ericowi Elzvikowi za jego wieloletnie zaangażowanie oraz ogromny wkład w rozwój działalności ABB na przestrzeni ponad 30 lat – dodał Spiesshofer. – W czasie pracy Erica na stanowisku dyrektora ds. Finansowych, została opracowana i wdrożona nowa kultura generowania gotówki, której towarzyszyła znacząca poprawa poziomu kapitału obrotowego netto i wydajności funkcji finansowej. Zrealizowano również wiele innych działań zwieńczonych sukcesem. Życzymy Ericowi wszystkiego najlepszego na dalszym etapie jego kariery zawodowej, który rozpocznie się po przekazaniu obowiązków w drugim kwartale 2017 roku.

Timo Ihamuotila wcześniej pełnił różne funkcje w fińskiej firmie telekomunikacyjnej, między innymi, pracując na stanowisku wiceprezesa wykonawczego ds. sprzedaży, dyrektora generalnego jednostki biznesowej oraz skarbnika Grupy. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał w bankach Citibank i Kansallis Bank. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył też studia podyplomowe w zakresie finansów w Helsinki School of Economics.

– Z przyjemnością dołączę do ABB w czasie kluczowego etapu transformacji firmy, wiążącego się z rozwojem jej oferty cyfrowej. Pomoże to klientom w wykorzystaniu zalet Rewolucji Energetycznej i Czwartej Rewolucji Przemysłowej – powiedział Ihamuotila. – Cieszę się, że razem z całym zespołem zarządzającym firmy będę mógł współtworzyć zrównoważony wzrost i przyspieszyć tworzenie wartości w ABB.

Elzvik dołączył do ABB w 1984 roku. Podczas swojej wieloletniej, wybitnej kariery pełnił szereg funkcji kierowniczych w Szwecji, Singapurze, Szwajcarii, odpowiadając między innymi za rozwój firmy, a także kierując procesami fuzji i przejęć oraz przedsięwzięciami typu joint venture. Był dyrektorem finansowym Dywizji Produktów Automatyki od roku 2006, a w roku 2010 objął funkcję dyrektora finansowego Dywizji Automatyzacji Produkcji i Napędów. Od lutego 2013 pracował na stanowisku dyrektora ds. finansowych Grupy ABB.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i inteligentnych ruchomych urządzeń mechanicznych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu i transportu oraz infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu przewodząc Rewolucji Energetycznej i Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.com

SzukajDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ