Visualiseringsværktøj gør Big Data nemt

2016-10-19 - Et dataopsamlingsprojekt i Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab skal forbedre driftsøkonomien via et langt mere detaljeret og bedre overblik over fjernvarmenettet. ABB’s værktøj Decathlon anvendes til at visualisere de store mængder data.


Big Data er på alles læber. Og nu vandrer Big Datateknologierne også ud i fjernvarmenettet under de vestsjællandske byer Svebølle og Viskinge.

For som så mange andre fjernvarmeværker ønsker Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab (SVF) at reducere ledningstabet i nettet, som for SVF’s vedkommende ligger på omkring 33 pct. om året, svarende til godt 500.000 kroner i brændsel.

Ledningstabet skyldes blandt andet, at SVF indtil nu har haft begrænset viden om, hvad der reelt foregår ude i nettet og hos forbrugerne. Man har haft driftsdata fra fjernvarmeværkets SRO-system og forbrugsdata fra de enkelte husstande, men temperaturer og øvrige værdier ude i ledningsnettet og hos forbrugerne, har været delvist ukendt land.

Derfor har selskabet søsat et dataindsamlingsprojekt, hvor man med hjælp fra en vifte af teknologier fra forskellige aktører håber på kunne optimere driftsøkonomien via et langt bedre overblik over hele fjernvarmenettet helt ud til den enkelte forbruger.

Fra få data til millioner af data Projektet består af flere forskellige tiltag. Dels har SVF indkøbt nye intelligente målere, som hver eneste time leverer dugfriske forbrugsdata fra hver enkelt husstand, dels har man fået Rambøll til at installere det hydrauliske program System Rørnet, der beregner de teoretiske data i ledningsnettet og hos forbrugerne.

Så hvor SVF indtil for få år siden kun aflæste husstandsmålerne én gang om året ligesom mange andre fjernvarmeselskaber, vil selskabet fremover få forbrugsdata med adskillige værdier fra 550 forbrugere én gang i timen. Derudover hentes data fra SEAS-NVE’s temperaturfølere i nettet hvert 10’ende minut. Det er SEAS-NVE, der leverer den infrastruktur, der gør det muligt at fjernopkoble enhederne i et LPWAN-netværk.

Visualisering af data med drag’n’drop Dog er alle de data intet værd, hvis ikke varmemesteren på fjernvarmeværket kan bruge dem til noget nyttigt. Det er her, at ABB’s Decathlon-software kommer ind i billedet som toppen af lagkagen.

Netop muligheden for at tilgå mange forskellige data simpelt og brugervenligt er et vigtigt parameter, lyder det fra Carsten Fosvang, projektleder i SEAS-NVE.

- Decathlon er et system med en høj brugervenlighed, hvor det er meget nemt at tilgå data. Det betyder, at det bliver et vigtigt beslutningsværktøj, fordi man på alle niveauer af organisationen, og eventuelt også på tværs af en projektgruppe, har adgang til de samme data og kan monitorere fjernvarmenet, produktionsapparat, eller hvad det nu måtte være brug for, siger Carsten Fosvang, projektleder i SEAS-NVE.

Som grundlag for hydrauliske/termiske beregninger i System Rørnet kan de nødvendige data hentes via Decathlon, som også kan visualisere beregningsresultaterne.

Årlig brændstofbesparelse på næsten 100.000 kroner
Jens Henning Jensen, chefkonsulent hos Rambøll, vurderer, at opsamlings- og visualiseringsværktøjer som Decathlon bliver et vigtigt styringsredskab i takt med, at fjernvarmeselskaberne over de næste år får adgang til flere og flere data.

- Som jeg ser det, er fordelene for SVF, at de nu får et overblik over driften i hele deres net og ikke kun får data fra SRO-systemet. Det samlede overblik, tror jeg, kan være en stor fordel for mange fjernvarmeselskaber, lyder det fra Jens Henning Jensen.

System Rørnet og Decathlon blev taget i brug hos Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab i september 2016. Forventningen er, at tiltagene kan give SVF en årlig besparelse på 80.000-90.000 kroner alene i brændselsudgifter, fordi man blandt andet kan optimere fremløbs- og returtemperaturen i nettet.

Det er desuden planen at supplere de eksisterende tiltag med et andet ABB-værktøj, Mentor Planner, der kan optimere driften yderligere ved at inddrage historiske driftsdata og varmeforbrugsprognoser.

- Jeg ser Decathlon og Mentor Planner som oplagte legekammerater, så Mentor Planner kunne også sagtens blive en del af løsningen, siger Svend Müller, account manager, ABB.

Decathlon
Decathlon hos SVE anvendes til:

  • Visning af tryk, temperatur og flowtransmittere -> Højere detaljeringsgrad
  • Integration med SRO-system -> Højere detaljeringsgrad og optimeret styring
  • Sammenkobling med System Rørnet giver, via beregninger, mulighed for at supplere målingerne med data overalt i nettet og dermed optimere driften

Decathlon er enkelt at installere og vedligeholde, og man har altid mulighed for at supplere med diverse optimering-apps.

SøgKONTAKT OS