Fuld power på nyt akutcenter

2017-12-19 - Det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg er sikret stabil og rigelig strøm med to 1600 kVA luftkølede tør-transformere fra ABB. Hver af dem ville kunne levere strøm til omtrent tusind almindelige husstande.

Når det nye Akutcenter Viborg står færdigt i 2018, vil det blandt andet rumme skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitation og traumemodtagelse, som er klargjort til helikopterplatform på taget. Centret får også en udvidet operationsafdeling og faciliteter til dagkirurgi, ligesom der bliver nye lokaler med røntgen og scanning. Den slags kræver strøm i rigelige mængder og vigtigere endnu: Forsyningen skal både være sikker og stabil.

- I princippet kunne vi nøjes med én transformer, men på et hospital er det i bogstavelig forstand livsvigtigt at have strøm hele tiden. Derfor valgte vi to transformere, så den ene kan tage over, hvis den anden sætter ud, fortæller projektleder Bjarne Feddern fra Energi Viborg, som i fællesskab med hospitalet har indkøbt og installeret de to ABB-transformere.
Skulle det værst tænkelige ske, at den offentlige forsyning helt svigter, råder hospitalet over to nødstrømsgeneratorer til at opretholde den normale drift.

To er bedre end en
Allerede fra begyndelsen lå det fast, at transformerløsningen skulle have automatisk omkobling i stedet for manuel betjening. Samtidig er der tale om redundante anlæg, som er kloner af hinanden.
- Ud over det sikkerheds-og forsyningsmæssige aspekt har redundansen den klare fordel, at vi kan foretage service og vedligehold på transformere og tavleanlæg, uden at det påvirker driften. Begge transformere og tilhørende hovedtavler er identiske og kører derfor uhindret videre, understreger Bjarne Feddern.

Digitaliseret styring
De to transformeranlæg er fuldt digitaliseret og fjernovervåges af Energi Viborg, ligesom en viewerplatform giver hospitalet mulighed for at følge forbruget.
- Driftsikkerheden er fantastisk høj. Alt er lyslederteknologi og digitaliseret. Der er således ingen kabler til maksimalafbrydere eller andre vitale komponenter. Vi kan følge og styre driften fra vores central og reagere rettidigt på unormale belastningsforhold.
Den konsekvente brug af ny teknologi, hvor det giver mening, placerer Energi Viborg helt i front blandt de danske forsyningsselskaber – en ekspertise og erfaring der kommer Akutcenter Viborg til gode.

SøgKONTAKT OS