ABB satsar på University Relations - skriver första avtalet med KTH

2012-12-05 - Ledningsgrupperna för ABB Sverige och Kungliga Tekniska Högskolan skrev den 4 december 2012 under ett samarbetsavtal om strategiskt partnerskap för långsiktiga utbildnings- och forskningsfrågor.
Genom detta avtal får ABB möjlighet att bidra till att diskutera och forma universitetets utbildningar inom utvalda områden samt erbjuda gästföreläsare och projektuppgifter till studenterna. Dessutom fördjupas samarbetet ytterligare inom forskningsområdet mellan företaget och universitetet.

”Det här känns som en väldigt bra start på ABB:s nya satsning University Relations”, säger Åsa Jackson, personaldirektör för ABB Sverige. ”Genom detta samarbete tar den akademiska världen och industrin ett stort och viktigt steg närmare varandra”.

”Jag är övertygad om att KTH och ABB med sina unika kunskaper får ett långsiktigt samarbete där framstegen kommer att gynna båda våra verksamheter”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. ”Dessutom kan vi fortsätta att tillsammans hitta möjligheter som bidrar till ett mer hållbart samhälle med smartare och resurseffektivare lösningar, det vinner alla på”.

University Relations är en satsning från ABB Sverige för att knyta närmare band med universitet och högskolor i Sverige med fokus på rekrytering och forskning. Ett av syftena med denna satsning är att säkerställa tillgången på personer med särskild kompetens vilket är avgörande för att ABB ska kunna expandera och behålla sin position på marknaden. Dessutom krävs en fortsatt god kunskapsöverföring mellan universitetens och ABB:s arbete kring forskning. Under 2013 kommer avtal att skrivas med ytterligare några utvalda lärosäten.

Avtalet skrevs under av ABB Sveriges vd Johan Söderström, personaldirektör Åsa Jackson och forskningsdirektör Franz Schmaderer, samt från KTH:s sida rektor Peter Gudmundson, fakultetets dekanus Sophia Hober och professor Margareta Norell Bergendahl.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar energipåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel 021-32 32 32
press@se.abb.com

Johan Söderström, vd ABB Sverige och Peter Gudmundson, Rektor KTH

Sök