ABB och Kawasaki tillkännager samarbete inom automatisering med samarbetande robotar

2017-11-27 - Världens första samarbete som fokuserar på ”cobotar” och framtagning av gemensamma industristrategier för säkerhet, programmering och kommunikation
ABB och Kawasaki Heavy Industries, två globala leverantörer inom industriautomatisering och robottillverkning meddelade idag att företagen med gemensamma krafter kommer att dela sitt kunnande och främja fördelarna med samarbetande robotar (”cobotar”), i synnerhet tvåarmade. Det globala samarbetet börjar gälla direkt.

I och med det nya samarbetet, som är världens första som fokuserar på ”cobotar”, kommer båda tillverkarna att fortsätta oberoende med tillverkning och marknadsföring av sina egna erbjudanden samtidigt som de arbetar tillsammans på gemensamma tekniska möjligheter och på att medvetandegöra den nya tekniken. Detta innefattar utbildning av beslutsfattare, icke-statliga organisationer och allmänhet om fördelarna med automatisering med samarbetande robotar samt framtagning av gemensamma industristrategier för säkerhet, programmering och kommunikation.

Samarbete mellan människor och robotar, maskiner och processer blir allt viktigare i och med att produktionen i många branscher har gått från större partier med liten variation till små volymer med stor blandning. Detta innebär större variationer och ökad mänsklig inblandning. Vid automatisering med samarbetande robotar kan människor och robotar bidra med sina respektive styrkor – människor bidrar med processkunskaper, insikter och improvisation vid förändringar medan robotar kan bidra med outtröttlig uthållighet vid repetitiva göromål.

Samarbetet innebär också samarbete över gränserna eftersom ABB är Europas största robotleverantör och Kawasaki är en av Asiens industrigiganter. ”Skalan och förändringstakten i dagens robotindustri är otrolig”, säger Per Vegard Nerseth, Managing Director för ABB:s Robotverksamhet. ”Förutom teknikerna bakom samarbetande robotar finns det också ett behov av nya innovativa sätt att arbeta tillsammans och skapa gemensamma industristrategier för säkerhet, programmering och kommunikation.”

”Samarbetande robotar, i synnerhet tvåarmade som kan interagera med människor, kan bidra mycket till samhället genom att avhjälpa brist på arbetskraft och en åldrande befolkning. Vi ser en stor potential i att utvidga samarbetstillämpningar och processer där människor och teknik arbetar tillsammans för att hitta lösningar”, säger Yasuhiko Hashimoto, Managing Executive Officer och vd för Kawasakis robotdivision. ”Jag är mycket glad att ABB och Kawasaki gör gemensam sak för att leda utvecklingen mot en mer användarvänlig, avancerad automatisering med samarbetande robotar.”

ABB är pionjär inom automatisering med samarbetande robotar tack vare den tvåarmade roboten YuMi, världens första verkligt samarbetande robot. Roboten YuMi gör det möjligt för människor och robotar att på ett säkert sätt dela på gemensamma göromål som att montera små elektroniska produkter.

Kawasaki tillhandahåller en mycket unik och innovativ tvåarmad SCARA-robot som går under namnet ”duAro” och har utvecklats tack vare omfattande tillämpning av kunnande och som på ett säkert sätt kan samarbeta med människor på arbetsplatsen.

Det första resultatet av detta samarbete blir en gemensam demonstration av tvåarmade robotar i montrarna IR3-56, IR5-22 och SR-82 på IREX som hålls i Tokyo i Japan från 29 november till 2 december 2017.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 medarbetare. www.abb.com

ABB Robotics är pionjär inom industriell automatisering och samarbetande robotar samt avancerade digitala tjänster. Vi är en av världens ledande robottillverkare och finns i 53 länder på mer än 100 platser och har levererat över 300 000 robotlösningar till en mängd olika branscher och tillämpningar. Vi hjälper våra kunder att förbättra flexibiliteten, effektiviteten, säkerheten och tillförlitligheten samtidigt som vi går den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken till mötes. www.abb.com/robotics

Kawasaki grundades för över 120 år sedan och har utvecklats globalt med tillverkning av revolutionerande produkter genom att de olika divisionerna arbetar tillsammans för att säkerställa tekniska synergieffekter.
Kawasaki är erkänd global ledare bland en mängd olika typer av företag inom vitt skilda fält, både på land, till sjöss och i luften, och man erbjuder toppmoderna tekniker för miljö- och energiinfrastruktur, maskiner och robotar samt olika typer av sjö- järnvägs- och flygtransporter liksom fritidsfordon som motorcyklar och vattenskotrar med en global bas på cirka 35 200 anställda. global.kawasaki.com

Kawasaki Robotics är en ledande leverantör av industrirobotar och robotautomatiseringssystem med en bred produktportfölj som har levererat 170 000 robotar till cirka 50 länder. Kawasaki firar 50-årsjubileum som pionjär i Japan 2017. De är en av världens ledande robottillverkare och genomför nu omvandlingen från industrileverantör till en helt integrerad robotleverantör. Kawasaki tillhandahåller lösningar med djupt kunnande om en mängd olika typer av företag och produkter på land, till sjöss och i luften. robotics.kawasaki.com

För mer information kontakta:
ABB Media Relations
Tel. +41 43 317 71 11
media.relations@ch.abb.com
ABB Investor Relations
Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com
Kawasaki Media Relations
webadmin@khi.co.jp


SökVILL DU VETA MER?