ABB bidrar til effektiv og fleksibel pakking på Cermaqs nye lakseslakteri i Steigen

2017-08-23 - ABB leverer automatisering og elektro til pakkeriet i sjømatprodusentens nye slakteri på Storskjæret i Nordland, som skal i drift i andre kvartal 2018.ABB leverer automatisering og elektro til pakkeriet på Cermaqs nye lakseslakteri i Steigen i Nordland (ill. Cermaq)

Utstyret til pakkeriet leveres av Ølve Industrier, i et samarbeid med ABB og RobotNorge.

- Cermaqs nye lakseslakteri Steigen blir et utstillingsvindu for innovative løsninger i havbruksindustrien og et av verdens mest moderne og produktive. Det inkluderer pakkeriet, som får effektive og fleksible, robotbaserte palleteringsløsninger med avansert digitalisering for automatisk styring, merking og sporing, integrert med resten av slakteriet, sier Borghild Lunde, leder i divisjon Industrial Automation hos ABB.

Sjømatprodusenten har behov for økt slakterikapasitet i regionen. Det nye anlegget på 8000 kvadratmeter, eller halvannen fotballbane, vil i høysesongen kunne slakte ca. 6000 tonn laks i måneden. Til lakseslakteriets pakkeri leverer ABB styringssystem, programvare, lavspenningstavler og industriroboter, sistnevnte som en del av RobotNorges leveranse.

- Vi er glade for at Cermaq har valgt våre løsninger til pakkeriet, som vil bidra til høy kapasitet, pålitelighet, lave driftskostnader og ikke minst god matsikkerhet, forteller Lunde.

Fabrikken er designet med fokus på forsiktig og skånsom håndtering av fisken for å sikre trygg mat av ypperste kvalitet. Slakteriet skal også være en god og sikker arbeidsplass og kommer til å ha tekniske løsninger som sikrer en enklere hverdag med tanke på ergonomi og helse, miljø og sikkerhet. I full drift vil slakteriet gi arbeid til 60 årsverk og eksportere sjømat til 24 land.

Cermaq Norway AS er en av landets største matvareprodusenter, med 1,3 millioner laksemåltider daglig. Selskapet har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, over 550 ansatte og en omsetning på 3,2 milliarder kroner (2016). Moderselskapet, Cermaq Group, er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no

SøkKONTAKT OSS