Älykäs ohjelma niputtaa tiedon yhteen

Teollisuudessa ja sähkönjakelussa automaatiojärjestelmät, kunnonvalvonta ja liiketoimintaprosessien ohjausjärjestelmät on nykyisin yhdistettävissä toisiinsa ajantasaisesti. Yhdistäminen auttaa tuotannon tehostamista ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Tuotekehitysjohtaja Simo Säynevirta ABB:ltä selvittää tämän muutoksen taustoja ja mahdollisuuksia.

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2012.
Aineisto saatavana myös Scribd-palvelussa: www.scribd.com/ABBSuomi

Mikä on ABB:n rooli tehokkuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä yhdistävien tietojärjestelmäkokonaisuuksien kehittämisessä?
"ABB haluaa olla tällaisen integraation edelläkävijä. Yhtiö on vahva reaaliaikaisten automaatiojärjestelmien ohjelmistotoimittajana. Haluamme tuoda tätä osaamista myös liiketoiminnan ohjaukseen."

Millaista ohjelmisto-osaamista ABB tarjoaa asiakkailleen?
"Teknisen perustan ohjelmistopalveluillemme muodostaa Suomen ABB:llä kehittämämme ohjelmistoalusta. Se toimii reaaliaikaisena alustana muille ohjelmistotuotteillemme, esimerkiksi Energy Manager -energianhallintajärjestelmälle ja meriteollisuuden tarpeisiin kehitetylle EMMAlle."

Mitä lisäarvoa ABB:n kehittämä ohjelmistoalusta tuo asiakkaalle?
"Sen avulla asiakas voi integroida omat järjestelmänsä keskenään, mikä auttaa optimoimaan energiankäytön sekä laitteiden ja järjestelmien käytettävyyden. Lisäksi prosessin säätöjärjestelmät ja liiketoimintajärjestelmät ovat yhdistettävissä."

Millä tavalla ratkaisut poikkeavat aiemmista käytännöistä?
"Ne keräävät kaiken reaaliaikaisen mittaustiedon yhteen, mikä olisi hyvin haastavaa perinteisillä menetelmillä. Näin asiakkaalle avautuu kerralla kaikki tuotanto- ja liiketoimintaprosessit yhdistävä ajantasainen näkymä."

Mille toimialoille ABB:llä on ohjelmisto-osaamista tarjottavanaan?
"Prosessi- ja energiateollisuus ovat perinteisesti vahvoja alueitamme. Lisäksi ohjelmistoratkaisuistamme on hyviä näyttöjä myös esimerkiksi meri- ja kaivosteollisuudessa. Esimerkiksi meriteollisuuteen kehittämällämme EMMA-energianhallintajärjestelmällä voi optimoida laivan energiankäyttöä ja kulkuasentoa, mikä vähentää sekä polttoainekuluja että päästöjä noin viisi prosenttia. Kaivosteollisuuden cpmPlus Expert Optimizer -järjestelmää käyttävässä Tytyrin kaivoksessa kalkkiuunin tuottavuus on parantunut kymmenellä prosentilla. Sellu- ja paperiteollisuuteen suunnatulla ratkaisulla voidaan tuotantoon sitoutunutta pääomaa pienentää useilla kymmenillä prosenteilla."

Millainen markkinatilanne on tällä hetkellä ja mitkä seikat siihen vaikuttavat?
"Energia-alan ohjelmistoratkaisuja ABB on kehittänyt jo 1990-luvulla. Tälläkin hetkellä­ ratkaisujemme kysyntä on kova. Tähän vaikuttavia syitä ovat asiakkaiden panostaminen vaihtoehtoisiin energialähteisiin, älykkäiden sähkömittausten yleistyminen ja ennen kaikkea energiatehokkuuden merkityksen voimakas kasvu."

Mitkä toimialat ovat mahdollisesti vielä odottavalla kannalla?
"Ei ole kokonaisia toimialoja, joilla informaation merkitystä ei olisi tunnistettu, mutta myös kasvualueilla on vielä paljon tekemistä. Jos esimerkiksi tuotanto on kiinnostunut vain tuotannon tehokkuudesta, energiaosasto sähkön tuottamisesta käyttöön ja kunnossapito laitteiden korjaamisesta, kokonaisuus ei ole vielä optimaalinen."


ABB osti Ventyxin ja Mincomin
Ohjelmisto-osaaminen on nykyisin keskeinen osa ABB:n liike­toimintastrategiaa. Viime aikoina osaamista on vahvistettu yritysostoin.

Atlantassa Georgiassa toimiva Ventyx siirtyi ABB:n omistukseen toukokuussa 2010. Kaupan motiivina oli ABB:n halu vahvistaa asemaansa energianhallinnan ja älyverkkojen liiketoiminta-alueella. Ventyx toimittaa muun muassa omaisuuden ja riskien hallintaan sekä energian tarpeen suunnitteluun ja ennakointiin kehittämiään ohjelmistoja maailmanlaajuisesti voimantuottajille, energia­yhtiöille ja teollisuudelle.

Mincom on globaalisti vahva kaivosyhtiöiden ohjelmisto­toimittaja, jolla on myyntiverkostoa 19 maassa ja asiakassuhde 17:ään maailman 20 suurimmasta kaivoksesta. Mincomin ratkaisujen myötä ABB:lla on tarjolla huippuratkaisut ja markkinajohtajuus kaivosteollisuuden ohjelmisto-osaamiseen.


Teksti: Vesa Tompuri
Kuva: Junnu Lusa

Haku