Więcej błękitnego paliwa z wyeksploatowanych złóż dzięki mobilnym sprężarkom ABB

2017-08-24 - ABB wygrała przetarg na dostawy agregatów sprężających gaz dla PGNiG, w tym dostawę siedmiu sztuk agregatów mobilnych. Po raz pierwszy w Polsce do wydobycia gazu ziemnego ze złóż będących w końcowej fazie eksploatacji zostaną zastosowane innowacyjne i w pełni autonomiczne sprężarki mobilne.Wydobycie gazu ziemnego to główny profil działalności sanockiego oddziału spółki PGNiG SA, który zamówił nowe, mobilne agregaty sprężające. Naturalnym procesem eksploatacji złóż jest postępujace – w miarę sczerpywania zasobów gazu – obniżenie ciśnienia gazu do poziomu niższego niż ciśnienie w rurociągach przesyłowych. W takich przypadkach dalszą eksploatację złoża i oddanie gazu do systemu umożliwiają sprężarki wtłaczające gaz do rurociągów.

Dotychczas PGNiG SA wykorzystywała do tego celu stacjonarne agregaty sprężające gaz, instalowane na terenie ośrodków zbioru gazu. Zaistniała jednak potrzeba zastosowania sprężarek lokalizowanych w strefach przyodwiertowych (bezpośrednio na złożu gazu), umożliwiających przesył gazu ze złoża do ośrodka zbioru. Sprężarki te muszą spełnić specyficzne wymagania, charakterystyczne dla złóż gazu znajdujących się najczęściej poza terenami zurbanizowanymi, gdzie nie ma możliwości zasilania w energię elektryczną i brakuje odpowiednich dróg dojazdowych. Ponadto wymagana jest mobilność sprężarek – możliwość łatwego przeniesienia w inną lokalizację po sczerpaniu zasobów gazu w obsługiwanym złożu.

Powyższe wymagania spełniają kompaktowe i mobilne sprężarki, które dostarczy ABB. Urządzenia te wykorzystują autonomiczne zasilanie, charakteryzują się zmniejszonymi wymiarami, umożliwiającymi ich transport po drogach publicznych oraz stosunkowo prostym przyłączeniem do sieci. Technologia wykorzystywana w tych urządzeniach jest elementem cyfrowej oferty ABB Ability™, która daje bardzo szerokie możliwości dygitalizacji. Mobilne agregaty będą przetłaczały po 1500 m3/h gazu do sieci przesyłowej, a o ich lokalizacji będzie decydował klient w zależności od potrzeb i poziomu ciśnienia gazu na poszczególnych złożach.

W ramach umowy ABB jest odpowiedzialna za projekt, dostawę, nadzór nad instalacją oraz uruchomienie siedmiu mobilnych agregatów sprężających i jednego agregatu stacjonarnego wraz z autorskim systemem sterowania. Umowa obejmuje również serwis urządzeń.

- Dzięki modułowej konstrukcji naszego rozwiązania, bogatemu doświadczeniu w produkcji agregatów dla klienta i dużemu zapleczu produkcyjnemu, jakim dysponuje oddział ABB w Elblągu, jesteśmy w stanie zrealizować zamówienie w niestandardowo krótkim czasie – mówi Marek Milewski, dyrektor sprzedaży w biznesie ropy i gazu w ABB w Polsce.

W przypadku agregatów mobilnych szczególnie istotne jest zachowanie ich kompaktowych wymiarów przy jednoczesnym spełnieniu restrykcyjnych wymogów technicznych, dotyczących poziomu emisji hałasu. Urządzenia będą bowiem pracować w różnych lokalizacjach i muszą spełniać normy poziomu emisji dźwięku, który nie może przekraczać 45 decybeli.

– Zazwyczaj zastosowanie mają grubsze materiały ścian izolujących, jednak w tym wypadku zwiększyłyby one wymiary agregatów. Inżynierowie ABB zaprojektowali więc specjalną osłonę akustyczną, która umożliwiła wygłuszenie przy jednoczesnym zachowaniu małych gabarytów – mówi Marek Milewski.

Kolejny projekt na dostawy sprężarek dla PGNiG SA jest potwierdzeniem wiodącej pozycji ABB w obszarze technologii dla sektora ropy i gazu. W 2016 roku firma realizowała dostawy na dwa zestawy agregatów sprężarkowych z systemem sterowania i układami pomocniczymi o wartości ponad 14 mln zł w ramach rozbudowy magazynu gazu ziemnego w Brzeźnicy, należącego do PGNiG. Wcześniej ABB dostarczyła do różnych oddziałów koncernu kilkanaście sztuk stacjonarnych agregatów sprężających.

Kompresja gazu to jeden z najważniejszych etapów procesu wydobycia, przesyłu i magazynowania gazu ziemnego. Biznes ropy i gazu ABB w Polsce dostarcza agregaty sprężające, a także tłocznie gazu w systemie pod klucz.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i systemów napędowych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 132 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.pl