Stort utbud av uppgraderingstjänster för livstidsoptimering av ställverket Safesix

2012-12-18 - Ställverket Safesix blir obsolete vid årsskiftet. I Sverige såldes närmare
17 000 ställverksskåp - merparten är fortfarande i drift.
Den 1 januari 2013 är det tio år sedan produktionen av mellanspänningsställverk Safesix upphörde. I ABB:s produktlivscykel innebär det att Safesix går in i en obsolete-fas och att tillgången på uppgraderingstjänster i framtiden kommer att vara begränsad.

”Vi vill nu få igång en dialog med våra kunder för att säkra fortsatt tillgänglighet och personsäkerhet. Därför erbjuder vi en skräddarsydd revision av ställverken”, säger Nils-Göran Tinglöw, produktspecialist inom ABB:s enhet Kraftservice.

Om det skulle visa sig nödvändigt är en uppgradering eller byte av reläskydd och brytare ett konkurrenskraftigt sätt att förlänga Safesix-ställverkets livslängd.

”Man behöver inte köpa ett helt nytt ställverk, det finns andra lösningar. Den befintliga HPA-brytaren kan enkelt bytas ut mot en nytillverkad brytare som även minskar behovet av underhåll. Om reläskyddet är alltför gammalt och slitet gäller samma sak – byte till ett nytillverkat reläskydd är bästa alternativet", säger Nils- Göran Tinglöw.

Revisionen av Safesix-ställverken kan också kompletteras med ABB:s livscykelanalys som ger en samlad bild av kraftanläggningens tillstånd. Ytterligare hjälp att prioritera underhållsinsatserna får man genom en risk- och konsekvensanalys.

”Den omfattar riskidentifiering av ställverk och driftrum enligt ett program på 80 punkter. Våra kunder får detaljerad kunskap om var de ska lägga sina resurser för att på bästa sätt eliminera risker”, tillägger Nils-Göran Tinglöw.

Från starten 1984 fram till och med 2002 levererade ABB totalt 35 000 Safesix-ställverk över hela världen. De svenska kunderna dominerade – genom åren såldes närmare 17 000 enheter och de flesta är fortfarande i drift. Safesix är därför en viktig del i många svenska kraftanläggningar och finns inom allt från metall- och gruvindustri till oljeraffinaderier, elverk och kraftverk.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.


För mer information kontakta:
ABB Sverige
Håkan Morling
Försäljningschef
Kraftprodukter, Eftermarknad
Tel: 08-658 80 71
hakan.morling@se.abb.com

Ställverket Safesix