ABB Grupp sõlmis partnerluslepingu veebiettevõttega Salesforce.com

2014-09-04 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp sõlmis partnerluslepingu veebiettevõttega Salesforce.com veebipõhiste teenuste arendamiseks, et pakkuda klientidele senisest enam paindlikke reaalajas lahendusi ning parandada müügitulemusi.
Leping võimaldab viia uuele tasemele ABB Grupi ülemaailmse müügi- ja korrashoiuteenuste võrgustiku ning suhtlemise klientide ja partneritega. ABB töötab koos Salesforce.com-iga lahenduste leidmiseks, mis vastaksid energeetika ja automaatika valdkonna spetsiifilistele nõuetele. Koostöö eesmärk on olla klientidele ja turgudele veelgi lähemal ning kättesaadavam, aga samas kiirendada ka kasumlikku kasvu ja lühendada reageerimisaegasid.

”Läbi globaalse partnerluse on ABB ideaalsel positsioonil, et suunata kasumlikku orgaanilist kasvu ning suurendada kontoritöötajate tootlikkust uue ja paindliku platvormi abil, mis keskendub kliendikogemuste ärakasutamisele ja müügitöö tõhustamisele,” ütles ABB tegevjuht Ulrich Spiesshofer. ”Salesforce annab meile parima platvormi, mis aitab reageerida suurenenud nõudlusele ja tõsta tulemuslikkust meie müügiorganisatsioonis.”

Kõik olemasolev kliendisuhteid ja nende juhtimist puudutav informatsioon integreeritakse uue globaalse Salesforce-põhise platvormiga. Info on koheselt kättesaadav kogu ABB müügiorganisatsioonile.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuule- ja diiselgeneraatorid, sagedusmuundurid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Otsi