Automatisk spenningsregulering. Ecosmart med Reinhausen Ecotap regulerer spenningen «on-load»

Autotrinning med Ecotap er en god løsning for å oppnå ønsket spenningskvalitet. Den er sikker, enkel å idriftsette med gode referanser.
  • Switching i vakuum i transformatoren forurenser ikke oljen
  • 9-trinns regulering
  • 500.000 operasjoner – 20 ganger pr. minutt
  • Påvirker ikke transformatorens tap
  • Kontrollenhet er enkel å programmere
  • Pålitelig reguleringsalgoritme fra spenningen på samleskinne med måling på 3 faser
  • Installert i drift med gode tilbakemeldinger

Leveres fra Norsk Transformator og markedsføres i det norske markedet sammen med ABB.
Automatisk spenningsregulering - Ecosmart (Norsk Transformator)

SøkKONTAKT OSS