ABB fortsetter endringsprosessen

2017-04-20 - Leverer høyere inntekter, basisordreinngang og resultat.
  • Inntektene opp 3 prosent(1)
  • Vekst i basisordrer på 2 prosent
  • Totalt antall ordrer gjenspeiler at det er færre store ordrer, og forholdet mellom bookede ordrer og fakturering (2) er på 1,07
  • Operativ EBITA-margin (2) 12,1 prosent, stabil utnyttelse med tanke på 60 punkters positiv justering av forsikringsreserven i løpet av 2016
  • Driftsresultat på 724 millioner dollar mot 500 millioner dollar første kvartal i fjor, operasjonell EPS +1 prosent (3)
  • Kontantstrøm fra driften på 509 millioner dollar som gjenspeiler forsinkelsen av incentivutbetalinger forårsaket av Sør Korea-hendelsen
  • Aktiv forvaltning av porteføljen: salget av virksomheten innen høyspenningskabler fullført og oppkjøpet av B&R offentliggjort 4. april.
  • Kommersiell lansering av ABB Ability TM
- ABB leverte for andre kvartalet på rad vekst i inntekter. Underliggende driftsresultat ble forbedret med tanke på fjorårets annonserte korreksjon av forsikringsreserve, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

– Vi ser de første signalene på stabilisering av markedet i visse prosessindustrier, så vel som vekstsignaler i virksomheter tidlig i konjunktursyklusen. Ordremønsteret i Power Grids i løpet av kvartalet gjenspeiler et kinesisk HVDC-prosjekt som ble tildelt i første kvartal 2016. Samlet sett er underliggende etterspørsel i Kina fortsatt positiv, sier han.

- Vi lanserte ABB Ability, vårt bransjeledende digitale tilbud, kommersielt og er veldig fornøyd med den positive responsen fra kundene, sier Spiesshofer. - I og med det fullførte salget av kabelvirksomheten og det nylig offentliggjorte oppkjøpet av B&R, som er innovasjonsledende innen maskin- og fabrikkautomatisering, fortsetter vi vår aktive porteføljeforvaltning. Vi reduserer risiko i porteføljen ytterligere og fortsetter å flytte ABBs tyngdepunkt mot områder med høyere vekst og større konkurransekraft.

Utsikter på kort sikt
Den makroøkonomiske og geopolitiske utviklingen signaliserer et blandet bilde med fortsatt usikkerhet. Visse makroøkonomiske tegn i USA er fortsatt positive, og veksten i Kina forventes å fortsette. Det overordnede globale markedet påvirkes fortsatt av den moderate veksten og økte usikkerheten, for eksempel med Brexit i Europa og geopolitiske spenninger i ulike deler av verden. Oljepriser og valutakurseffekter forventes å fortsette å påvirke selskapets resultat. Med alt dette og den påfølgende transformasjonen av ABB, forventes 2017 å bli et overgangsår.

Dette er en norsk oversettelse av den originale pressemeldingen, som kan leses her

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no

[1] Utviklingen av ordreinngang, basisordreinngang, driftsinntekter og ordrereserve er på sammenlignbar basis (lokal valuta justert for oppkjøp og salg). Utviklingen i USD er presentert i Nøkkeltall-tabellen.

[2] For en avstemming av non-GAAP measures: Se Supplemental Reconciliations and Definitions under Q1 2017 Financial Information i den engelske pressemeldingen.

[3] Utviklingen av resultat pr. aksje er beregnet med uavrundet beløp. Sammenlignbart operativt resultat pr. aksje er valutajustert (2014 valutakurser, ikke justert for endringer i forretningsporteføljen).


For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland

SøkKONTAKT OSS