ABB sluttfører oppkjøpet av B&R

2017-07-07 - ABB annonserte i dag at de har fullført oppkjøpet av B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), den største uavhengige leverandøren av produkt- og programvarebaserte løsninger med åpen arkitektur for maskinstyring og fabrikkautomatisering over hele verden. Transaksjonen, som ble annonsert 4. april 2017, finansieres kontant og forventes legges på det operative resultatet per aksje første år.
    • Oppkjøpet innebærer en unik og omfattende automatiseringsportefølje for kunder over hele verden
    • En klar forpliktelse til B&Rs vekststrategi, en salgsambisjon på > 1 milliard dollar på mellomlang sikt
    • B&R blir ny global forretningsenhet under navnet «Machine & Factory Automation»
    • ABBs forpliktelse til å øke B&Rs virksomhet er demonstrert ved investering i nytt FoU-senter
    • Transaksjon finansieres kontant, legges på det operasjonelle resultatet første år- Jeg er veldig glad for nå offisielt å kunne ønske B&R velkommen til ABB. Denne transaksjonen lukker ABBs historiske gap innen maskinstyring- og fabrikkautomatisering og utvider vårt lederskap innen industriell automasjon. Etter oppkjøpet av B&R er vi den eneste leverandøren innen industriell automatisering som tilbyr kunder innen prosess- og tilvirkningsindustrien hele spekteret av teknologi- og programvareløsninger rundt måling, styring, igangsetting, robotteknologi, digitalisering og elektrifisering, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

- Denne sammenslåingen åpner nye globale vekstmuligheter gjennom å utvide tilbudet til eksisterende kunder samtidig som vi får ut ABBs brede rekkevidde, omfattende bransjekunnskap og dype tekniske kompetanse til industrier og kunder som vi ikke har levert til tidligere. ABBs forpliktelse til å øke B&Rs virksomhet er demonstrert ved investering i nytt FoU-senter, som skal bygges ved siden av hovedkontoret i Øvre Østerrike.

Denne transaksjonen markerer en annen viktig milepæl i ABBs Next Level-strategi. Med oppkjøpet av B&R styrker ABB sin posisjon som den nest største industrielle automatiseringsaktøren globalt. ABB er nå unikt posisjonert for å gripe de enorme vekstmulighetene som skapes av den fjerde industrielle revolusjonen. B&Rs bransjeledende produkter, programvare og tjenester innen PLC (Programmable Logic Controllers), IPC (Industrial PCs) samt servomotion-basert maskinstyring- og fabrikkautomatisering, kompletterer ABBs industrielle automasjonsportefølje for energiselskap, industri og transport og infrastrukturleverandører.

Gjennom oppkjøpet av B&R, tar ABB ytterligere et stort skritt i å utvide sitt digitale tilbud ved å kombinere sin bransjeledende portefølje av digitale løsninger, ABB Ability ™, med B&Rs sterke plattformer for applikasjon- og programvare, den store installerte basen, tilgang til kunder samt skreddersydde automatiseringsløsninger.

- Det finnes en sterk kulturell sammenheng mellom B&R og ABB, inkludert vår felles forpliktelse til kundeorientert programvare og løsninger med åpen arkitektur. Dette vil sikre en smidig integrering når vi kombinerer våre styrker og maksimerer vårt unikt omfattende tilbud til fordel for kundene, sier Peter Terwiesch, leder for ABBs divisjon Industrial Automation.

Med ferdigstillelsen av avtalen, blir B&R en del av ABBs divisjon Industrial Automation som en ny global forretningsenhet under navnet Machine & Factory Automation, som integrerer ABBs PLC- aktiviteter. Enheten har hovedkvarter i Eggelsberg, Østerrike, og er ABBs nye globale senter for maskin- og fabrikkautomasjon. Enheten ledes av Hans Wimmer, tidligere administrerende direktør i B&R. Grunnleggerne av B&R, Erwin Bernecker og Josef Rainer, vil fungere som rådgivere under integrasjonsprosessen. ABB satser på å investere ytterligere i utvidelse av B&Rs virksomhet, inkludert FoU, og bygge videre på selskapets vellykket forretningsmodell. Denne ambisjonen reflekteres også i B&Rs salgsambisjon på over 1 milliard dollar på mellomlang sikt.

- Vi i B&R-teamet er stolte av å være en del av ABB og divisjonen Industrial Automation, sier Hans Wimmer, administrerende direktør i ABBs nye forretningsområde Machine & Factory Automation.

- Med våre kompatible kulturer, komplementære styrker og ledende teknologi, vil ABB og B&R få et enda mer overbevisende tilbud for verdiskapning for våre kunder i den fjerde industrielle revolusjonen.

Det erfarne teamet av fagfolk fra B&R vil bli integrert i ABBs divisjon Industrial Automation. Integrasjonen ledes av et dedikert team i Østerrike med medlemmer fra begge parter. ABB følger en velprøvd integrasjonsprosess for å sikre en sømløs integrasjon i tråd med de viktigste målene for transaksjonen.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no

Viktig melding om fremtidsrettet informasjon
Denne meldingen inneholder såkalte "fremtidsrettede uttalelser" om ABB oppkjøp av B&R. Slike fremtidsrettede utsagn kan bli gjenkjent av ord som mål, ambisjoner, planer, hensikt, forventninger, og lignende uttrykk. Slike fremtidsrettede uttalelser er basert på gjeldende forventninger og involverer risiko og usikkerhet forbundet med dem, inkludert faktorer som kan forsinke, viderekoble eller endre noen av dem, og som kan føre til faktiske resultater eller utvikling som vesentlig avviker fra dagens forventninger. Ingen fremtidsrettede utsagn kan garanteres. Blant andre risikoer, kan det ikke gis noen garanti at oppkjøpet vil bli fullført, eller hvis det er gjennomført, at dette gjøres innenfor akseptert tidsperiode eller at de forventede fordeler av oppkjøpet vil bli realisert. Fremtidsrettede uttalelser i denne pressemeldingen bør vurderes sammen med de mange usikkerheter som påvirker ABBs virksomhet, særlig de som er identifisert i diskusjonen av faktorene som påvirker funnet i ABB årsrapport på Form 20-F for året som slutter 31. desember 2016. ABB påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere offentlig eller revidere noen fremtidsrettede utsagn på grunn av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

Kontakt oss:
Media Relations:
media.relations@ch.abb.com
Tlf.: +41 43 317 6568
Investor Relations:
investor.relations@ch.abb.com
Tlf.: +41 43 317 7111

Søk