ABB registrerade flest patent vid European Patent Office av alla företag i Schweiz 2013

2014-03-06 - Schweiz toppar listan i Europa över patentansökningar per miljon invånare, före Sverige och Finland
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, registrerade 455 patentansökningar av totalt 6 651 patentansökningar från organisationer baserade i Schweiz vid European Patent Office (EPO), vilket var mer än något annat företag. På andra plats av ansökande företag från Schweiz kom Nestlé, följt av Alstom och Roche.

Varje år investerar ABB runt 1,5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Företagets 125-åriga historia av teknisk innovation underströks ytterligare under 2013 när Thompson Reuters och MIT Technology Review uppmärksammade ABB som en av världens främsta innovatörer.

”ABB är erkänt världen över för sina tekniska innovationer och sin produktkvalitet. Det är kvaliteten i patentansökningarna som vi fokuserar på först och främst”, säger Claes Rytoft, teknisk chef för ABB.

ABB bedriver forskning och utveckling i mer än 30 länder och har mer än 8 500 anställda teknikforskare runtom i världen. Företaget har sju koncerngemensamma teknikcenter, varav ett i Dättwil, nära Zürich. ABB:s globala forskningslaboratorium arbetar inom nio områden, inklusive kraftelektronik, programvara, sensorer, material och effektbrytning.

ABB:s tekniska landvinningar genom åren inkluderar uppfinningen av brytare med så kallad självblåsteknik (self-blast), den första fiberlasertryckgivaren och världens ledande generatorbrytare. Mer nyligen har ABB presenterat flera banbrytande innovationer, till exempel en kombinerad lågspänningsbrytare och energikontroll; en ny DC-snabbladdare för elbilar och en snabb laddningsteknik för elbussar samt utvecklingen av hybridbrytaren för högspänd likström.

Patentansökningarna till EPO steg med 2,8 procent förra året till ett återigen rekordhögt antal, vilket visar att Europa fortsätter att vara en nyckelmarknad för innovation. Schweiz hade flest ansökningar i Europa per miljoner invånare, före Sverige och Finland.

Med nästan 7 000 anställda är EPO en av Europas största offentliga serviceorganisationer. Organisationen har sitt huvudkontor i München med kontor också i Berlin, Bryssel, Hague och Wien. EPO grundades i syfte att stärka samarbetet mellan länderna i Europa inom patent. Genom den centraliserade patentprocessen kan innovatörer få patentskydd i de 38 medlemsstaterna i EPO utifrån en ansökan.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com