ABB och konsortiepartner tar hem order värd 145 miljoner dollar på att uppgradera järnvägsnät i Storbritannien

2014-03-17 - Nyckelfärdiga transformatorstationer ska ge högkvalitativ elförsörjning till utökad järnvägsverksamhet
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, och dess konsortiepartner UK Power Networks (UKPN) Services har fått ett kontrakt värt ca 145 miljoner dollar av Network Rail på att uppgradera en av Storbritanniens äldsta och mest trafikerade järnvägar. Uppgraderingarna innebär bättre anslutningar mellan större städer i södra England och Wales. Kontraktet fördelas jämnt mellan konsortieparterna med avseende på arbetets omfattning.

Konsortiet ansvarar för nyckelfärdig leverans av mer än 30 nya transformatorstationer för järnvägen. Kontraktet är det första nya elektrifieringsprojektet av betydande storlek som genomförs av Network Rail på mer än 30 år och utgör en viktig del av elektrifieringsprogrammet GWEP (Great Western Electrification Programme). Utbyggnaden och uppgraderingen kommer att ge mer driftsäkra passagerartjänster och en minskad ljudnivå längs järnvägslinjerna. Projektet kommer även att öka tågfrekvensen och därmed passagerarkapaciteten för att främja ekonomisk tillväxt i hela regionen.

– Dessa transformatorstationer kommer att ge ytterligare kvalitativ elförsörjning och underlätta utbyggnaden och uppgraderingen av detta viktiga järnvägsnät till fördel för passagerarna och samhället i stort, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems. – ABB har ledande teknik och har levererat ett stort antal innovativa lösningar för järnvägssektorn världen över.

Transformatorstationerna i GWEP-programmet kommer att baseras på ABB:s unika modulkoncept SMOS (Structure Mounted Outdoor Switchgear) Light, som är konstruerat att hjälpa ägare av järnvägsinfrastruktur att minska erforderlig tid för konstruktion, testning och idrifttagning med så mycket som 30 procent. Transformatorstationen kommer att använda ABB:s toppmoderna ekoeffektiva ställverk för kraftdistribution, i enlighet med Network Rail:s policy att minska sin miljöpåverkan.

Den nyckelfärdiga transformatorstationslösningen inkluderar även ABB:s avancerade skydds- och styrningskoncept, som har utvecklats för att passa Network Rail:s eget RATS system. Denna ytterst sofistikerade metod att använda den globala standarden IEC 61850 för öppen kommunikation medverkar till att uppnå en kostnadseffektiv transformatorstations-lösning. Skydds- och styrskåp samt tillbehör kommer att installeras i en flyttbar enhet AEE (Auxiliary Equipment Enclosure), en nära nog anslutningsklar Plug and Play-lösning som monteras i sin helhet och testas hos fabriken. Den första transformatorstationen är planerad att tas i drift 2015 och projektet beräknas vara klart 2017.

Urbanisering, ekonomisk tillväxt och miljöaspekter inom framväxande marknader är några av nyckeltrenderna som stödjer utbyggnad av järnvägsnäten i många delar av världen. ABB har en mängd olika kraft- och automationsprodukter och -lösningar för urban och konventionell tågtrafik samt höghastighetståg och har byggt upp en omfattande global installerad bas. Detta inkluderar transformatorstationer för växelström och likström samt elektrifieringslösningar för fjärrtåg, tunnelbana och andra spårbundna transportsystem.

För mer information kontakta:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

BILDER FÖR NEDLADDNING: