Reparation av transformatorer

Reparationer och livstidsförlängande åtgärder i Storvik ger färre driftavbrott och längre livslängd för era transformatorer.

Nu finns möjligheten att reparera dina transformatorer inom Sveriges gränser. Från och med mars 2014 erbjuder ABB reparation av transformatorer upp till 50 MVA i ABB-verkstaden i Storvik. Tidigare har den typen av servicearbete varit hänvisade till ABB:s verkstäder i Norge och Finland.

Exempel på delar som ingår i en reparation är kontroll av aktiv del, kontroll inspänning av lindningar, kontroll av fukthalt, oljekondition, utbyte av vakter, utbyte av lindningskopplare, renovering av kylutrustning, kontroll av oljeläckage, filtrering av olja, samt provningar. Allt till fasta priser, när innehållet är kopplat till basutbudet.

Reparation av transformatorer över 50 MVA hanteras dock fortfarande i våra verkstäder i Norge och Finland.

För mer information om hur du kan livstidsförlänga din anläggnings transformatorer, kontakta Håkan Andersson, ansvarig för transformatorreparation i Storvik. Se information till höger.


SökKONTAKTA OSS