ABB lanserer neste strateginivå - Next Level

2014-09-09 - ABB-gruppen presenterte i dag sin Next Level-strategi og de finansielle målene for perioden 2015-2020, som har som mål å akselerere den bærekraftige verdiskapingen i selskapet.
 • Akselerere bærekraftig verdiskaping av en ledende kraft- og automatiseringsportefølje
 • Flytte tyngdepunktet for å øke lønnsom organisk vekst, styrke konkurranseevnen og redusere risiko
 • Forbedre prestasjonene gjennom en ledende forretningsmodell
 • Gjennomføre forandringer over 1000-dagersprogrammer
 • Fremtidig struktur i selskapet og konsernledelsen harmoniseres med ny strategi
 • Rendyrke globale forretningsområder som kjernen i ABBs virksomhet
 • Peter Terwiesch blir nytt medlem av konsernledelsen (EC), som leder for divisjon Process Automation
 • Markedsfokusert, strømlinjeformet regional struktur
 • Fra åtte til tre regioner ledet av rutinerte EC-medlemmer: Frank Duggen i Asia, Midtøsten og Afrika, Greg Scheu i Nord- og Sør-Amerika, Veli-Matti Reinikkala i Europa
 • David Constable, konsernsjef i Sasol, er nominert til en plass i styret
 • Nye mål fokusert på attraktiv avkastning for aksjeeierne
 • Aksjeeierne får være med på å bidra til økt kontantstrøm gjennom et aksjegjenkjøpsprogram på 4 milliarder dollar
Strategien bygger på ABBs tre fokusområder; lønnsom vekst, effektiv og konsekvent gjennomføring samt forretningsdrevet samarbeid. I den neste perioden kommer selskapet til å drive lønnsom vekst gjennom å flytte tyngdepunktet til sluttmarkeder med høy vekst, styrke konkurranseevnen og redusere risiko i forretningsmodellene.

Selskapet forventer å øke resultatet per aksje (EPS) med 10-15 prosent CAGR (compound annual growth) og generere attraktiv kontantstrøm på investert kapital (CROI) på 13-17 prosent for perioden 2015-2020. Målet er at inntektene skal øke på sammenliknbare tall med i snitt 4-7 prosent per år, raskere enn forventet vekst i BNP og i markedet. ABB planlegger i samme perioden å øke sin lønnsomhet målt i operasjonell EBITA i intervallet 11-16 prosent, mens man tar sikte på en gjennomsnittlig årlig konvertering av den frie kontantstrømmen som overstiger 90 prosent. De nye finansielle målene gjelder fra 1. januar 2015.

- Vår Next Level-strategi fokuserer på tiltak som tar sikte på å akselerere momentet i ABBs organiske vekst og øke marginene, så vel som å øke kapitaleffektiviteten, for å levere høyere verdier for aksjeeierne, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer. - Vi flytter tyngdepunktet mot segmenter med høyere vekst, mens vi øker konkurransekraften og reduserer risiko, spesielt i vår Power Systems-divisjon. Vi øker organisasjonens kundefokus gjennom å strømlinjeforme den slik at den blir smidigere og hurtigere. Vi vil gjennomføre endringer med fokuserte 1000-dagersprogrammer for å sikre en vellykket implementering.

ABB vil fortsette å bygge på selskapets ledende kraft- og automatiseringsportefølje, som vil bli styrt fra forretningsenhetene under ledelse av de fem divisjonene. Fra januar 2015 vil den regionale strukturen bli strømlinjeformet til tre regioner som har ansvaret for kundesamarbeid, delte tjenester og andre land som inngår.

- Disse trekkene vil forbedre fokuset på kundene, så vel som produktiviteten, og resultere i tydelig ansvarsfordeling og bidra til å drive markedsfokusert vekst, sier Spiesshofer.

I tråd med Next Level-strategien, vil selskapet tilpasse strukturen i konsernledelsen (EC). Peter Terwiesch, som i dag er leder for ABB i Sentral-Europa og Tyskland, har blitt utpekt til medlem av EC, med ansvar for divisjon Process Automation. De tre nyetablerte regionene vil bli ledet av erfarne EC-medlemmer - Frank Duggen (Asia, Midtøsten og Afrika), Greg Scheu (Nord- og Sør-Amerika), Veli-Matti Reinikkala (Europa). Alle endringer gjelder fra 1. januar 2015.

David Constable, konsernsjef i Sasol, er nominert til en plass i styret, med mulighet for å bli valgt inn i generalforsamlingen i 2015. Han tar med seg verdifull erfaring fra EPC-virksomheter og prosessindustrien, så vel som å ha sterke relasjoner til Afrika, som er en viktig vekstregion for ABB.

- Vårt gjenkjøpsprogram for aksjer, som vi presenterte i dag, innebærer at aksjeeierne får direkte glede av den fortsatt sterke kontantstrømmen fra virksomheten, i tillegg til at vi har trimmet porteføljen vår for det som ikke er vår kjernevirksomhet. Det er et sterkt signal om at vi er fast bestemt på å fortsette å levere god avkastning til aksjeeierne, sier Spiesshofer. - I tillegg vitner det om sterk tro på fremtidig vekst for ABB.

Dette er en oversettelse av kortversjonen av den originale engelske pressemeldingen, som du kan lese i si helhet ved å gå til http://www.abb.com/news.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.


For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
SwitzerlandSøk