ABB får ordre på undersøisk elforbindelse i Skotland til 800 MUSD

2014-09-19 - 1200 MW vedvarende energi integreres med HVDC Light-forbindelse mellem Caithness og Moray
ABB har vundet en ordre fra Scottish Hydro Electric Transmission plc til mere end 800 MUSD om at etablere et højspændings-jævnstrømskabel (HVDC) mellem Caithness og Moray, så elnettene på begge sider af Moray-fjorden i det nordlige Skotland bliver bundet sammen. Den uafhængige nationale tilsynsmyndighed Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) har tidligere truffet beslutning om behovet for en sådan forbindelse.

ABB skal designe, dimensionere, levere og idriftsætte to landbaserede HVDC Light-omformerstationer på 320 kV: én på 1 200 MW ved Blackhillock i Moray og én på 800 MW ved Spittal i Caithness.

I ABB's leverance indgår desuden undersøiske og underjordiske kabler over en samlet transmissionsafstand af knap 160 km. Efter planen sættes forbindelsen i drift i 2018.

"Vi er glade for at være blevet betroet et så omfattende transmissionsprojekt, der skal binde et stort antal bæredygtige kraftværker op på nettet, så et par millioner forbrugere får adgang til ren, emissionsfri elektricitet," udtaler Claudio Facchin, chef for ABB's forretningsområde Power Systems. "ABB har vist vejen med hensyn til jævnstrømstransmission og har fortsat den innovative førertrøje på, hvilket vores seneste landvindinger på området tydeligt demonstrerer."

Scottish Hydro Electric Transmission plc er i gang med en gennemgribende udbygning af sit forsyningsnet i det nordlige Skotland, der skal åbne mulighed for at udnytte den støt stigende bæredygtige elproduktion med planlagt tilslutning af ca. 1 200 MW vind-, bølge- og tidevandskraftværker. Når den tilhørende udbygning af det eksisterende transmissionsnet på land medregnes, er der tale om den største investering i elnettet i det nordlige Skotland siden opførelsen af vandkraftværker i 1950'erne.

Krumtappen i udviklingen udgøres af et undersøisk jævnstrømskabel, der kan transmittere 1 200 MW elektricitet mellem Caithness og Moray svarende til, hvad 2 millioner skotter forbruger derhjemme.

ABB's løsning HVDC Light ligger helt i front, når det gælder teknologi til spændingsomformning. 13 ud af 14 idriftsatte VSC-forbindelser på verdensplan er leveret af ABB. HVDC Light er stadig én af de foretrukne løsninger til undersøisk og underjordisk eltransmission over lange afstande.

HVDC Light-teknologien finder stadig større udbredelse til f.eks. integration af fjerntliggende bæredygtige kraftværker, netoverskridende forbindelser, landforsyning af havplatforme til olie- og gasudvinding og samt elforsyning af bykerner, hvor pladsen er begrænset.

ABB (www.abb.com) er førende inden for power- og automationsteknologier, der giver forsyningsvirksomheder og kunder inden for industri, transport og infrastruktur mulighed for at effektivisere, samtidig med at de reducerer deres miljøpåvirkning. ABB-koncernen er aktiv i ca. 100 lande og beskæftiger ca. 145 000 medarbejdere.


Stay in the loop:

Follow us on TwitterGet LinkedInConnect on FacebookSubscribe on YouTube