Pierwsza Nagroda Badawcza im. Hubertusa von Gruenberga przyznana dr Jefowi Beertenowi

2016-10-21 - Dr Jef Beerten z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (KU Leuven) w Belgii, otrzymuje grant w wysokości  300 000 USD do wykorzystania w ciągu najbliższych 3 lat na bieżące badania zaawansowanych technologii energetycznych.

Nagroda Badawcza im. Hubertusa von Gruenberga została przyznana po raz pierwszy. Na zdjęciu od lewej: Peter Voser, przewodniczący Rady Nadzorczej ABB; prof. Ronnie Belmans, KU Leuven; Hubertus von Gruenberg, były przewodniczący Rady Nadzorczej ABB; Jef Beerten, laureat nagrody, KU Leuven; Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu Grupy ABB; Bazmi Husain, dyrektor ds. technologii w Grupie ABB


Dr Jef Beerten z Uniwersytetu w Leuven i EnergyVille, adiunkt w belgijskiej Research Foundation – Flanders (FWO), jest pierwszym laureatem Nagrody Badawczej ABB im. Hubertusa von Gruenberga. Podczas uroczystości z udziałem ponad setki badaczy z różnych krajów dr Beerten został wyróżniony za swoją rozprawę doktorską zatytułowaną „Modelowanie i sterowanie sieciami DC”. Został wybrany spośród 69 kandydatów z wiodących instytucji na całym świecie, reprezentujących najróżniejsze dyscypliny. Nagroda ta, ustanowiona na cześć byłego przewodniczącego Rady Nadzorczej ABB dr Hubertusa von Gruenberga, stanowi wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie energetyki i automatyki, a towarzyszy jej jeden z największych grantów badawczych tego rodzaju. Nagroda będzie przyznawana co trzy lata.

– Jako światowy lider w obszarze pionierskich technologii i cyfryzacji, nasza firma wspiera przełomowe prace badawcze związane z Rewolucją Energetyczną i Czwartą Rewolucją Przemysłową – powiedział prezes ABB Ulrich Spiesshofer. – Składam gratulacje Jefowi Beertenowi, którego praca wyróżnia się możliwościami wykorzystania w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów energetyki i automatyki.

Rozprawa Jefa Beertena rzuca nowe światło na zjawiska decydujące o stabilności sieci prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) współpracujących z istniejącymi sieciami prądu przemiennego wysokiego napięcia (HVAC). Połączenia HVDC typu punkt-punkt są już stosowane – stanowią one wydajniejszy i bardziej efektywny kosztowo sposób przesyłania znacznej ilości energii elektrycznej na duże odległości. Kratowe sieci HVDC, współpracujące z istniejącą infrastrukturą AC, są rozwiązaniem zapewniającym efektywne i oszczędne kosztowo przekazywanie energii odnawialnej do końcowego odbiorcy. Obecne narzędzia do badania systemów energetycznych funkcjonujących w wielkiej skali (np. kontynentalnej) są jednak z reguły tworzone w celu poznawania zachowań konkretnych sieci AC. Jef Beerten opracował nowe narzędzia, modele i metody projektowania kratowych sieci HVDC i sterowania tymi sieciami, w których wykorzystywane są szybko przełączające się przekształtniki mocy do przekształcania prądu przemiennego na prąd stały. Mają one umożliwić lepsze zrozumienie, w jaki sposób dzisiejsze sieci HVAC będą współpracować z przyszłymi sieciami HVDC.

Jef Beerten uzyskał stopień doktora w 2013 roku z gratulacjami komisji egzaminacyjnej (co jest najwyższym wyróżnieniem w KU Leuven). Przez osiem lat pracował w grupie badawczej promotora swojej pracy doktorskiej prof. dr Ronniego Belmansa jako jeden z jej głównych członków.

Odbierając nagrodę, dr Beerten powiedział: „Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę odebrać tę wyjątkową nagrodę. Chciałbym podziękować ABB za grant i za niepowtarzalną możliwość kontynuowania mojej pracy w dziedzinie systemów elektroenergetycznych. Te nowe badania kwestionują poprzednie podejścia do modelowania, sterowania i eksploatacji sieci elektroenergetycznych. Przypominają nam, że musimy przygotować się do zachodzących zmian, podważając istniejące stereotypy i myśląc nieszablonowo.”

Dzięki tej nagrodzie badawczej ABB oferuje nowemu pokoleniu badaczy niezbędne wsparcie w realizacji ich pomysłów i wizji, jednocześnie przedstawiając innowacyjne wyniki badań międzynarodowym społecznościom naukowym i biznesowym.

Decyzję o przyznaniu nagrody podjęło międzynarodowe jury w składzie: prof. Robert Armstrong, Massachusetts Institute of Technology (MIT); prof. Ulrike Grossner, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Zürich); prof. Nina Thornhill, Imperial College London; prof. Zheyao Wang, Tsinghua University, Pekin; Bazmi Husain, dyrektor ds. technologii w Grupie ABB oraz dr Hubertus von Gruenberg, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy ABB w latach 2007-2015.

O ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i inteligentnych ruchomych urządzeń mechanicznych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu i transportu oraz infrastruktury na całym świecie. Od ponad czterdziestu lat ABB tworzy przyszłość cyfryzacji w przemyśle. Biorąc pod uwagę ponad 70 milionów zainstalowanych przez ABB urządzeń i 70 000 systemów sterowania, we wszystkich sektorach klienckich, ABB posiada doskonałe możliwości do tego, by odnosić korzyści z Rewolucji Energetycznej i Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w ponad 100 krajach świata, a jej doświadczenie bazuje na ponad 130 latach działalności. www.abb.com

Szukaj