ABB užtikrina ilgiausio Suomijos tunelio eksploataciją ir saugumą

2016-11-21 - Vienas didžiausių šiuo metu Suomijos infrastruktūros projektų yra Tamperėje vykdomas „Rantatunneli“ tunelio projektas, kuris perskirstys transporto srautus centrinėje dalyje, atlaisvins „butelio kaklelį“, sureguliuos eismo srautą ir padidins saugumą. Šiame projekte ABB produktai atlieka svarbų vaidmenį užtikrindami nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą vėdinimui, apšvietimui ir eismo valdymui.

"Rantatunneli" projektas buvo pradėtas 2013 metais ir bus baigtas 2017 metais. Šiuo projektu 12 greitkelis bus nukreiptas šiek tiek daugiau nei keturis kilometrus į šalį ir tuo pačiu bus įkurtas naujas gyvenamasis rajonas - Ranta-Tampella.

Ranta-Tampella – tai šalia ežero maždaug 3600 gyventojams skirtas gyvenamasis rajonas, turintis puikų vaizdą į Näsijärvi ežerą. Naujasis tunelis eis po gyvenviete ir jis taps ilgiausiu - 2,3 kilometro ilgio - auto-tuneliu Suomijoje.

Tamperė yra siauroje juostoje tarp dviejų ežerų ir yra tankiausiai apgyvendintas žemyninis miestas Šiaurės šalyse. Nukreipiant greitkelį mieste ne tik atsiras daugiau vietos, bet jis ir išsiplės, nes, kasant tunelį gauta uoliena, buvo užpilamas vandens telkinys ir sukuriamas naujas žemės plotas. Iš viso centrinis Tamperės plotas padidės 4,5 ha.

Tunelių statyba ir priežiūra bei jų elektros tinklai susiduria su daugybe iššūkių. Vienas iš tokių - energijos nuolatinio tiekimo užtikrinimas, nes šviesa, vėdinimas ir eismo kontrolės sistema turi veikti nuolatos.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą bei optimizuoti tunelyje turimą erdvę ABB įdiegė modulinę "UniSec" skirstyklą, kuri ateityje gali būti lengvai plečiama, ir labai kompaktišką "SafePlus" skirstyklą.

ABB „Relion® 615 series“ skirtos apsaugai, kontrolei ir viso tinklo stebėjimui. Apsaugos rėlių ir „MicroSCADA Pro“ paskirstymo kontrolės sistemos užduotis - užtikrinti stabilų, nepertraukiamą energijos tiekimą į tunelį. Apsaugos relės greitai suranda gedimus, izoliuoja juos tam tikroje ribotoje tinklo dalyje ir iš karto persiunčia informaciją apie gedimą į nuotolinę centrinę valdymo sistemą. Jei būtų visiškai nutrauktas išorinis energijos tiekimas, tada apsaugos relės paleistų startinę komandą rezervinio maitinimo sistemos įjungimui. Energijos paskirstymą tunelyje automatiškai atkuria „MicroSCADA Pro" sistema.

Siekiant užtikrinti patikimumą ir elektros sistemos veikimą, sprendimas remiasi GOOSE-based ryšių technologija. GOOSE - Generic Object Oriented Substation Events - tai energetikos sistemos automatizavimo standarto IEC 61850 dalis.