АББ реализира вятърната връзка DolWin2

2017-06-19 - АББ успешно пусна в експлоатация и предаде офшорната вятърна връзка DolWin2 на холандско-германския оператор на преносни системи TenneT.

DolWin2 е третият проект за отдалечена от брега вятърна връзка, който АББ реализира за TenneT в немската част на Северно море, след успешно реализираните BorWin1 и DolWin1. Постоянно токова връзка високо напрежение (HVDC) свързва отдалечените от брега вятърни ферми с енергийната мрежа на сушата, и разполага с капацитет да снабдява над милион домакинства с възобновяема енергия. DolWin2 е още една стъпка от план-картата на Германия, наречена „Енергийната революция“, целяща генерирането на над 6.5 гигавата(GW) офшорна вятърна енергия до 2020 г., и 15 GW до 2030 г.

“Изключително сме щастливи, че успешно пуснахме в експлоатация и предадохме проекта DolWin2. Бихме искали да благодарим на TenneT за тяхното непрекъснато доверие и съдействие”, заяви Клаудио Фачин, президент на дивизия „Енергийни мрежи” на АББ.

“HVDC е предпочитаната технология за надежден и ефективен пренос на големи количества енергия на дълги разстояния с минимални загуби. Технологията е идеална за интегриране на отдалечени ВЕИ в енергийната мрежа и играе ключова роля в превръщането на АББ в предпочитан партньор за реализирането на една по-силна, по-умна и по-зелена мрежа, в съответствие с нашата стратегия „Следващо ниво”.

916-мегаватовата (MW) връзка използва АББ технологията HVDC Light®, базирана на конвертор на източника на напрежение (Voltage Source Converter - VSC) и включва 320-киловолтова (kV) конверторна станция, позиционирана на около 45 км от брега. Станцията свързва до три отдалечени от брега вятърни ферми с енергийната мрежа на сушата в Германия. За АББ обхватът на проекта включваше проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компактните офшорни станции и тези на сушата, както и подводните и подземни кабелни системи.

АББ първа представя VSC-базираната HVDC Light технология преди 20 години и днес е пазарният лидер с реализирани 19 от общо 25-те VSC HVDC проекта, пуснати в експлоатация по цял свят. Като горна граница технологията вече достига ±640 kV и може да достави 3000 MW – достатъчно електричество за захранване на няколко милиона домакинства, а преносът на електроенергията се извършва от над 2 000 км разстояние. Дизайнът на системата позволява използването на компактни конверторни станции – огромно предимство при приложения като офшорни вятърни и вътрешни връзки.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 132 000 служители. www.abb.com

SearchCONTACT US