ABB Grupi müügitulu kasvas kolmandas kvartalis

2013-10-24 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp teatas tänavuse aasta kolmanda kvartali headest majandustulemustest – kasvasid nii müügitulu, kasum kui rahavood ning seda kõikides regioonides ja divisjonides.
Kasvasid ka kasum ja rahavood

Grupi müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 8%, EBITDA (kasum enne intressikulusid, makse, põhivara väärtuse langust ja amortisatsiooni) 10% ning rahavood 62%. Tänavuse aasta kolme kvartaliga kokku võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ettevõtte põhinäitajad samuti plussis – müügitulu on kasvanud 8%, EBITDA 11% ja rahavood 16%. Regionaalselt oli suurim kasv Lähis-Ida ja Aafrika regioonis - 17%, divisjonaalselt protsessiautomaatika divisjonis - 12%.

„See oli hea kvartal, kus me suutsime kasvatada nii müügitulu, tegevuskasumit, rahavoogusid kui puhaskasumit vaatamata keerulisele ärikliimale,“ ütles ABB Grupi uus tegevjuht Ulrich Spiesshofer. „Tellimused kasvasid mitmel meile olulisel turul, sealhulgas Hiinas ja Saksamaal ning meie baastellimused on samuti tõusutrendil. Elektriülekande- ning nafta- ja gaasisektor on aktiveerumas, kuid kahjuks pole tulnud nendest valdkondadest piisavalt suuri tellimusi.“

ABB Grupi tellimused jäid võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 2%-ga miinusesse, peamiselt suurtellimuste vähesuse arvelt. Suurtellimuste vähesuse peapõhjus on majanduslikust ebakindlusest tingitud ettevaatlikkus investeerimises ning strateegilised ümberpositsioneerimised peamiselt elektrivõrkude ja –süsteemide valdkonnas.

„Samas on meil veel palju teha, et pakkuda suuremat väärtust nii klientidele kui aktsionäridele,“ ütles Spiesshofer. „Näiteks on meil märkimisväärne võimalus suurendada kasumlikku kasvu kaudu oma turuosa - pakkuda klientidele senisest rohkem ning kiirendada uute toodete ja lahenduste arendamist ja turuletoomist. Jätkame laienemist atraktiivsetel turgudel nii orgaanilise kasvu kui ülevõtmiste kaudu.“

„Meie teine fookus on parandada ärivaldkondade koostööd, et luua klientidele veelgi rohkem väärtust energeetika ja automaatika kombineeritud pakkumiste näol. Tõhusam koostöö võimaldab meil viia ka tootlikkuse järgmisele tasemele,“ märkis Spiesshofer.

„Tulevikku vaadates on meie pikaajalise kasvu näitajad korras, kuid lähiajal seisame endiselt silmitsi turgudel valitseva ebakindlusega,“ sõnas Spiesshofer. „Aga meie tugev turupositsioon, juhtivad tehnoloogiad ja lai portfell võimaldavad tabada kasumliku kasvu võimalusi.“

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuule- ja diiselgeneraatorid, sagedusmuundurid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Otsi