Snabbladdat i Tyresö

Tyresö har en av landets första stationer för snabbladdning av elbilar på allmän plats. Laddningen går på en fikapaus.
Det blåser snålt i Tyresö centrum, men folk stannar ändå till vid laddstationen, tittar och frågar. En äldre man tar några varv runt den Citroën C-Zero som Göran Norlin, miljö- och trafikchef i Tyresö kommun, parkerat vid uttaget för snabbladdning med likström. På invigningen i slutet av oktober var det kö med bilister av olika slag, som ville se den nya ”elmacken”. Från och med november kan kommunen och Vattenfall erbjuda elbilisterna sol- och vind-el i batterierna.

"Intresset har varit stort för det här projektet. Många har aldrig sett en laddstation tidigare och den här ligger ovanligt centralt, precis vid Tyresö centrum", säger Göran Norlin.

ABB har levererat en av landets första stationer till Tyresö kommun för snabbladdning av elbilar. Stationen kallas laddplats och förses med el av Vattenfall. Från vänster: Christoffer Berglin, projektledare från Vattenfall Services, och Göran Norlin, miljö- och trafikchef i Tyresö kommun.


Ett steg framåt mot en bättre laddinfrastruktur
Att få sett en station för snabbladdning har sin förklaring – det finns bara ett fåtal runt om i landet. Enligt Trafikanalys finns det i dag endast 422 registrerade elbilar i Sverige. En orsak till att det inte finns fler är bristen på ställen att ladda elbilar. Stationen i Tyresö centrum är alltså ett litet steg framåt mot en bättre laddinfrastruktur för elbilar.

"Men tanken är inte att det ska stå snabbladdningsstationer i varje gathörn i Tyresö. Även i framtiden kommer folk oftast att ladda sina elbilar hemma på natten eller vid ett ladduttag på jobbet", säger Göran Norlin.

Vattenfall ansvarade för byggandet av elmacken i Tyresö. Energibolaget har också hand om driften.

Ladda elbilen på 1 timme eller 15 minuter
Kunderna kan ladda sina elbilar på två sätt:
  • Ett så kallat typ 2-uttag, med en laddeffekt på 22 kW växelström. Det laddar ett tomt batteri i en elbil på cirka en timma. I dag klarar inte bilarnas egna laddare av att ta emot så stark ström på en gång, men nästa år dyker det upp nya modeller som klarar den snabbare typen av laddning.
  • Den andra varianten är ett uttag för den japanska CHAdeMO-standarden. Laddeffekten är 50 kW likström, som förs rakt in i bilens huvudbatteri. Med det här uttaget tar det cirka 15-30 minuter att fylla ett tomt elbilsbatteri med en kapacitet på cirka 20-25 kWh.

På taket till laddstationen sitter 24 solpaneler från Direct Energy med en sammanlagd effekt på 5,9 kW, en och halv gånger så stort som en typisk nätansluten solcellsanläggning. Men solcellerna står bara för en liten del av den effekt som laddstationen kan erbjuda, resten plockas från nätet.

"Det är ursprungsmärkt el från vår vindkraftspark i Lillgrund i Öresund", säger Christoffer Berglin, projektledare från Vattenfall Services.

Information för framtida betalningsmodell
För Vattenfall är laddstationen ett viktigt pilotprojekt. Bolaget skaffar sig mer kunskap om vad det innebär att driva den här typen av anläggningar. I stationen - som är levererad av ABB - finns ett mjukvaruverktyg, som registrerar hur ofta, mycket och när kunderna laddar. Den här typen av information är viktig för framtiden, när tekniken ska kompletteras med affärsmodeller.

"Vi behöver få kännedom om folks vanor och konsumtion för att kunna ta fram en bra betalningsmodell och pris", säger Carl-Oscar Sandin, affärsutvecklare på elbilsprogrammet hos Vattenfall i Sverige.

ABB har levererat laddstationens ”infrastruktur”. Stationen i Tyresö är också en del av de intelligenta elnät som ABB just nu utvecklar. Den är förberedd för att ingå i ett så kallat power routing network, där nätets delar kan kommunicera hur mycket el som används vid varje tidpunkt, för att undvika överbelastning.


Gratis laddning för elbilarna
Det första halvåret blir det gratis att ”tanka” el i Tyresö centrum. Allt som behövs är en registrering på Vattenfalls hemsida. Sedan får elbilsägaren ett plastkort i posten som kan användas för att få tillträde till uttagen. Vattenfall har hitintills installerat cirka 200 laddstolpar hos företag, kommuner och återförsäljare av bilar runt om i landet. Snabbladdningsstationen i Tyresö ska vara den första i ett nätverk av liknande stationer på Södertörn och runt om i Stor-Stockholm.

"Tillgången till publik laddning, särskilt snabbladdning, är avgörande för att elbilsmarknaden ska få fart, men för att det ska ske är det viktigt med samarbeten som det här, mellan Vattenfall, ABB och Tyresö kommun", menar Carl-Oscar Sandin.

För Tyresö är det en del av kommunens arbete att minska verksamhetens klimatpåverkan. Förutom den nya stationen och fyra laddplatser i Trollbäckens centrum har kommunen köpt två elbilar och en lätt ellastbil. Nästa steg blir att installera uttag för långsammare laddning (6-9 timmar beroende på batterikapacitet) i ett par andra centrumanläggningar i kommunen.

ABB ser en växande marknad för laddinfrastruktur
För ABB betyder projektet att bolaget tar ännu ett steg in på marknaden för laddinfrastruktur.

"Den här marknaden förväntas öka markant de närmaste åren, eftersom transportsektorn står för en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser och elektrifiering troligtvis blir ett av alternativen till fossila bränslen", säger Jenny Miltell, produktchef för ABB:s laddstationer för elbilar.

Laddstationerna är också en del av de intelligenta elnät, som ABB just nu utvecklar. Stationen i Tyresö är förberedd för att ingå i ett så kallat power routing network. Det är ett nät där de olika delarna kommunicerar med varandra och talar om hur mycket el de använder vid varje tidpunkt, för att undvika överbelastning. Via nätverket kan laddstationerna också hålla reda på priserna på el dygnet runt och starta en laddning när elpriset är som lägst.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 1/2013
Laddningsuttaget sitter på samma plats som tankluckan på en vanlig bensindriven bil.

Sök