ABB utsatt för kriminell handling i dotterbolag i Sydkorea

2017-02-22 - ABB har upptäckt en sofistikerad kriminell handling med en betydande förskingring i sitt sydkoreanska dotterbolag.
Finanschefen i det sydkoreanska dotterbolaget misstänks för att ha förfalskat dokument och samarbetat med tredje part för att stjäla från företaget. Den misstänkte försvann den 7 februari 2017 och därefter upptäckte ABB betydande ekonomiska oegentligheter i Sydkorea. Företaget påbörjade omedelbart en fullständig utredning i Sydkorea i samarbete med oberoende juridiska specialister samt och polismyndigheter. I utredningen samarbetar ABB även med lokal polis och Interpol.

Den stora förskingringen kommer att påverka tidigare rapporterade, ej granskade resultat, för 2016. Det uppskattade värdet före skatt är cirka 100 miljoner dollar. ABB har vidtagit åtgärder för att minska effekterna av denna brottsliga verksamhet på resultatet, bland annat genom återkrav på förskingrade medel, rättsliga anspråk och försäkringar.

Företaget har kontrollerat och bekräftat saldon för globala bankkonton och kan intyga att denna situation är begränsad till Sydkorea. ABB har en nolltolerans för oetiskt beteende och håller högsta standard när det gäller integritet och etiska affärsmetoder.

Som en konsekvens av detta publiceras årsredovisningen senast den 16 mars 2017.

Om ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål.

För mer information kontakta:
Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich Switzerland

Sök