АББ запазва позиция от световен ранг в индекса за устойчивост Дау Джоунс

За шеста поредна година АББ е оценена като изпълнител от световна класа от Индекса за устойчивост Дау Джоунс (DJSI), една от водещите агенции за оценка на устойчивостта.
DJSI работи по първокласен подход, включвайки компании от всички индустрии, които надминават останалите в сектора си по безброй показатели за устойчивост, обхващащи икономическо, екологично, социално и управленско представяне.

АББ се появява както в Световния индекс DJSI, така и в Европейските индекси в сектор Машини и електрооборудване.
“Индексът Дау Джоунс (DJSI) представлява външен индикатор за клиенти, инвеститори и други акционери за устойчивото представяне на дадена компания. Разумният подход към устойчивостта като част от начина на работа на една компания вече не е нещо, което е „добре да го има”, а е очаквано от клиенти, финансиращи лица и инвеститори, както и обществото като цяло,” заяви Адам Роско, директор на ордел „Въпроси на устойчивостта” за АББ Груп.