ABB föreslår KPMG som extern revisor från 2018

2017-05-22 - ABB tillkännagav idag att styrelsen avser att välja KPMG som sin externa revisor för verksamhetsåret 2018.
Beslutet fattades efter en ett år lång anbudsprocess mellan externa revisorer som inleddes 2016 i enlighet med internationell förvaltningspraxis. Förslaget förutsätter aktieägarens godkännande vid ABB:s årsstämma 2018.

Ernst & Young har varit ABB:s enda externa revisorer sedan 2001. ABB:s styrelse vill tacka företaget och dess revisorer för deras bidrag och engagemang genom åren. Ernst & Young kommer att granska ABB för räkenskapsåret 2017, vilket godkändes vid ABB:s senaste årsstämma.

ABB ser fram emot en konstruktiv och professionell relation med KPMG i framtiden.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Tel: +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

Sök