Robotens utveckling

ABB firar 40 års industriell robotteknik.

Det är 40 år sedan ABB (då ASEA) lanserade sin första industrirobot, ASEA IRB 6, och därmed inledde ABB:s fascinerande historia inom robotteknik.

Som världens första helelektriska, mikroprocessorstyrda, kommersiellt tillgängliga industrirobot var IRB 6 en historiskt betydelsefull maskin. Sedan den lanserades har robotsektorn förändrats drastiskt. Samtidigt som många nya innovativa robottekniska lösningar har utvecklats under årens lopp är det tekniken som har gjort det lättare att använda och implementera robotar som har gjort störst skillnad och accelererat tillämpningen av robotteknik.

Industrirobotar finns nu inom komponenttillverkning världen över. De ökar produktiviteten, garanterar jämn hög kvalitet och förbättrar arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Framstegen inom robottekniken under de senaste fyra decennierna har varit förbluffande:
Där en gång enstaka robotar utförde relativt enkla och monotona uppgifter i farliga miljöer, utför nu synkroniserade flerrobotsystem sofistikerade kommandon i flexibla produktionsceller. ABB har spelat en viktig roll i utvecklingen av denna robotrevolution. Den första industriroboten någonsin dök upp 1961 när en hydrauldriven ”Unimate” levererades till General Motors för att sköta en pressgjutningsmaskin.

Hydraulik dominerade sedan robottekniken till 1974 då svenska ASEA utvecklade IRB 6 – som var den första helelektriska, mikroprocessorstyrda och kommersiellt tillgängliga industriroboten.

Denna maskin med en kapacitet på 6 kg var unik, inte bara i sitt drivsystem utan även i sin antropomorfa konfiguration och sin innovativa användning av en mikroprocessor för precisionsstyrning. Den satte nya standarder vad gäller platsbehov, rörelsehastighet och repeterbarhet och gav upphov till ett antal plagiat.

Robottekniken har gjort dramatiska framsteg under de senaste fyra decennierna.Robottekniken har gjort dramatiska framsteg under de senaste fyra decennierna. I synnerhet har det blivit mycket enklare att implementera och använda robotar.


Industrirobotens tidsålder
Sedan ASEA presenterade roboten 1974 har den industriella robottekniken kommit långt – och förändringstakten bara accelererar. I år (2014) räknar ABB med att sälja den 250 000:e roboten och fortsätter utveckla nya innovationer och bygger omfattande serier industrirobotar, robotstyrenheter, tillhörande programvaror och innovativa servicealternativ.

På 40 år har precisionen förbättrats från 1 mm till 10 µm, användargränssnitten från en 4-siffrig LED-display till en Windows pekskärm och minneskapaciteten från 8 kb till många terabyte. Samtidigt har driftsäkerheten ökat enormt och priserna har rasat så pass att idag kostar en robot mindre än hälften av vad den gjorde för 10 år sedan.

Industrirobotens tidsålder är här.
Den första industriroboten som levererades från Asea användes för polering av rörkrökar.

KONTAKTA OSS