MicroSCADA Savon Voimalla 25 vuotta

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2017.


Kuvassa vasemmalta Markku Rissanen, Juha Muhonen ja Juhani Kuismin.

Savon Voima hankki 90-luvun taitteessa uutta käytönvalvontajärjestelmää. Järjestelmän piti olla aivan uudenlainen: integroituva, skaalautuva ja päivitettävä.

”Koska MicroSCADA on kriittisin järjestelmämme, halusimme sopimukseen klausuulin, jolla sille varmistettiin tuotetuki 15 vuodeksi”, kertoo Savon Voiman projektipäällikkö ja digitalisti Markku Rissanen.

”Vaativan ja visionäärisen asiakkaan ansiosta koko järjestelmä koki tässä projektissa merkittävän kehitysloikan”, summaa ABB:n toimialajohtaja Juha Muhonen.

Tulevaisuutta ajatellen erityisesti järjestelmän integroituvuus lisäsi käytönhallinnan mahdollisuuksia ja loi alustan verkostoautomaation laajemmalle kehitykselle.

”Esimerkiksi releteknologian kehittymisen ansiosta saamme verkosta ja sen eri komponenteista paljon tarkempaa tietoa kuin ennen”, sanoo tietoverkko- ja automaatioasiantuntija Juhani Kuismin, jolla on ollut MicroSCADA-järjstelmän ylläpitovastuu Savon Voimalla alusta lähtien.

”Ennen releet osasivat vikatilanteissa vain kertoa, onko kyseessä oikosulku vai maasulku. Tänä päivänä Relion®-sukupolven releet osaavat sen lisäksi rekisteröidä vikahetken virrat, resistanssit ja reaktanssit, jotka MicroSCADAan ja DMS-käyttötukeen lähetettynä mahdollistavat vikapaikan laskennan”, hän havainnollistaa.

Aiemmin vain käyttökeskuksen väki väki tiesi, mitä verkossa tapahtuu. Nyt reaaliaikainen tieto verkon tilasta on netissä asiakkaiden ulottuvilla 24/7. Tiedonkulusta on tullut kaksisuuntaista: Savon Voiman 117 000 etäluettavaa sähkönkäyttöpaikkaa tuottavat dataa säännöllisesti ja asiakkaat voivat lähettää mobiilisovelluksen avulla verkkoyhtiölle kuvan kaatuneesta puusta paikkatietoineen.

”Neljännesvuosisadassa verkkotieto, sen määrä ja käyttö ovat mullistuneet”, kiteyttää Kuismin.