Ledende europeisk energiselskap velger IT-løsninger fra Ventyx for smarte strømnett i Sverige

2013-04-15 - Energiselskapet E.ON har valgt IT-løsninger fra ABB-selskapet Ventyx for konsernets smarte nett. E.ONs strategiske initiativ på dette feltet skal støtte regionens økende etterspørsel etter stabil og bærekraftig strømforsyning.

E.ON er et av verdens største privateide energiselskaper og har mer enn 26 millioner kunder i mer enn 30 land.

Som ledd i et strategisk FoU-samarbeid, har E.ON og ABB utviklet et nytt kontrollsystem for smarte strømnett. Det nye systemet vil representere en "best practice"-modell for globale energiselskaper, for å sikre høyere effektivitet i de komplekse strømnettene.

- Smarte strømnett handler om å optimalisere kraftforsyningen etter kundenes behov. For å nå dette målet må de nye kontrollsystemene for smarte strømnett kunne håndtere operative krav på en ny måte. Vi er glade for samarbeidet med Ventyx, en av våre viktige samarbeidspartnere innen forskning og utvikling. Ventyx’ IT-løsninger er avgjørende for at dette initiativet innen smarte strømnett skal fungere, sier Peter Sigenstam, sjef for E.ON Innovation Centre Distribution.

Kontrollsystemet bygger på det tidligere Ventyx-systemet SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Sammen med E.ON skal følgende IT-løsninger utvikles og testes: Business Analytics, Network Optimization, Load Forecasting, Demand Response og Distributed Resource Management. E.Ons driftssystem for smarte strømnett vil, gjennom en kombinasjon av informasjonsteknologi (IT) og operativ teknologi (OT), kunne levere en høyere grad av automasjon, måling og visualisering som resulterer i bedre kontroll over den desentraliserte produksjonen og ytterligere støtte etterlevelsen av lover og regler.

- Driftssystemet som E.ON bruker i sitt kontrollrom for smarte strømnett, er et viktig og innovativt fremskritt på området. Vi tror det kommer til å vise veien for kraftselskaper verden over når de skal håndtere de økende variasjonene innen både produksjon og forbruk av kraft. Vi er glade for det tette samarbeidet med E.ON, og ser frem til å videreutvikle den spennende løsningen for fremtidens smarte strømnett. Ventyx er den eneste programvareleverandøren som kan levere de IT- og OT-løsninger som er nødvendige for å kunne løse noen av kundenes største utfordringer, sier Kennet Wilhelmsson, Senior Vice President i Ventyx.

E.ONs nye kontrollsystem for smarte strømnett har flere avanserte funksjoner, som for eksempel:

  • større kunnskap om nettets tilstand med forbedrede prognoser ved hjelp av driftsdata i sanntid eller tilnærmet sanntid, værdata og nevrale nettverks algoritmer
  • optimalisert reaktiv effektflyt og spenningsregulering ved hjelp av mer nøyaktige prognoser for kapasitetsutnyttelse og distribuerte ressurser både når det gjelder produksjon og forbruk
  • mer korrekt overvåkning og kontroll av effektflyt mellom overførings- og distribusjonssystem med økt kontroll av belastning og etterspørsel
  • bedre prognoser for overbelastning fra fornybare energikilder, i hovedsak vindkraftparker, basert på værmelding
Det nye kontrollsenteret for smarte strømnett blir installert i Malmö og skal etter planen idriftsettes i begynnelsen av 2014

ABB-selskapet Ventyx er en verdensledende leverandør av datasystemer til viktige industrier som energi, gruvedrift og offentlig transport. Ventyx sine løsninger kopler informasjonsteknologi med driftsteknologi, noe som gjør det mulig for kundene å ta raskere beslutninger på et bredere grunnlag, både i hverdagen og i den langsiktige strategiplanleggingen. Noen av verdens største organisasjoner bruker løsninger fra Ventyx for å redusere risiko, optimalisere driften og øke lønnsomheten, og for å ta de riktige strategiske beslutningene for fremtiden. For flere detaljer: www.ventyx.com.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2200 ansatte og en årlig omsetning på rundt 9,6 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.

SøkKONTAKT OSS