ABB:ltä jatkuvatoiminen järjestelmä massan jauhatusasteen mittaukseen, valvontaan ja ohjaukseen

2017-04-24 - L&W Freeness Online -mittausjärjestelmä auttaa parantamaan laatua ja alentamaan kustannuksia massa- ja paperiteollisuudessa.
ABB on julkaissut L&W Freeness Online -mittausjärjestelmän, joka mittaa, valvoo ja ohjaa paperimassan Canadian Standard Freeness (CSF)- ja Schopper-Riegler (SR) -laatumuuttujia luotettavalla, toistettavalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Tämä auttaa massa- ja paperiteollisuuden asiakkaita säästämään tuotantokustannuksia, kun energiankulutus vähenee liikajauhatuksen jäädessä pois. Samalla laatu paranee, kun paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneet saavat tasalaatuisempaa raaka-ainetta.

L&W Freeness Online parantaa jauhatusprosessin ohjausta mittaamalla Canadian Standard Freeness (CSF)- ja Schopper-Riegler (SR) -laatumuuttujia. Prosessiin kytketään toimiviksi todetut näytteenottimet, jotka huolehtivat automaattisesta näytteenotosta jauhi


L&W Freeness Online ratkaisee käsin tehtyjen mittausten tulosten hajontaan ja epätarkkuuteen liittyvät ongelmat.


Mittaussykli on täysin automaattinen ja tulokset raportoidaan sakeuskorjattuina ja lämpötilakompensoituina ja ovat siten laboratoriotasoisia.


Järjestelmässä voidaan liittää useita näytteenottimia yhteen mittauslaitteeseen, mikä pienentää sekä alkuinvestointia että jatkuvia kunnossapitokustannuksia.


"Pystymme nyt tarjoamaan yksinkertaisen mutta herkästi prosessimuutoksiin reagoivan jatkuvatoimisen CSF- ja SR-mittauksen, jonka avulla asiakas voi helposti seurata massan laadun muutoksia valmistuksen aikana ja pienentää samalla jauhatuksen energiakustannuksia," sanoo tuotepäällikkö Anna Schärman ABB:ltä.

HakuYHTEYDENOTTO