ABB leverer vekst i fjerde kvartal

DENNE PRESSEMELDINGEN (PUBLISERT 8. FEBRUAR 2017) HAR IKKE BLITT ENDRET FOR Å REFLEKTERE EFFEKTENE AV ABBS REVIDERTE FINANSIELLE INFORMASJON AV 10. MARS, 2017. FOR MER INFORMATION, SE REVIDERT FINANSIELL INFORMASJON FOR Q4, 2016 SAMTABBS ÅRSRAPPORT FOR 2016.

2017-02-08: Den globale ABB-gruppen legger i dag fram sine tall for fjerde kvartal og hele året 2016.

ABB har vært gjennom en stor endringsprosess i 2016.

Høydepunktene for fjerde kvartal er som følger:

 • 3 % (1) ordrevekst drevet av tildelingen av store ordrer
 • 9 % ordrevekst i USA og Kina
 • Inntekter opp med 1 %
 • Divisjon Power Grids har sterk vekst i ordreinngang (opp 15 %) og inntekter (opp 4 %). Operasjonell EBITA-margin økte til 10,4 %.
 • Operasjonell EBITA-margin 11,7 % påvirket av mislighold av en stor distributør i Tyrkia samt kurstap på valuta i Egypt
 • Driftsresultat USD 489 millioner mot USD 204 millioner i Q4 2015.
Høydepunkter for hele året 2016:
 • Operasjonell EBITA-margin opp 50 punkter til 12,4 %
 • Operasjonell fortjeneste per aksje (2) opp 4 %
 • Ordrer ned 5 % og inntekter ned 1 %
 • Vellykket lansering av ABB Ability TM – integrasjon og utvidelse av den digitale porteføljen
 • Avkastning på investert kapital opp 70 punkter til 14,1 %, fri kontantstrøm opp 5 %
 • Program for kostnadsreduksjoner og arbeidskapital går framover
 • Åttende utbytte på rad foreslås økt til 0,76 CHF per aksje
- Vi har levert vekst i fjerde kvartal, som følge av sterke resultater i divisjon Power Grids, i et fortsatt krevende marked, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer. – Våre kunder er entusiastiske med tanke på ABB Ability, som samler all vår kompetanse som digital leder i bransjen på ett sted. Takket være de relaterte ordrene vi allerede har fått, og stor interesse, bygger vi et vekstmomentum samtidig som vi implementerer tredje trinn i Next Level-strategien, sier han. – Den underliggende resultatforbedringen fortsatte og var sterkere enn de tallene vi rapporterer, hvis man tar hensyn til de engangshendelsene som påvirket oss i kvartalet.

- I 2016 så vi betydelig fremgang i prosessen med å endre ABB til en mer kundefokusert, strømlinjeformet, digital teknologileder, sier Spiesshofer. – Vi leverte vekst i marginer gjennom fortsatt fokus på produktivitet og kostnader. Vårt program for arbeidskapital, sterk kontantstrøm og disiplinert plassering av kapital gjenspeiler den nye kulturen for kontantstrøm i ABB. Vi leverer den attraktive avkastningen til eierne som vi har lovet.

Utsikter på kort sikt
Den makroøkonomiske og geopolitiske utviklingen signaliserer et blandet bilde med fortsatt usikkerhet. Visse makroøkonomiske tegn i USA er fortsatt positive, og veksten i Kina forventes å fortsette. Den totale globale markedet er fortsatt preget av svak vekst og økt usikkerhet, for eksempel Brexit i Europa og geopolitiske spenninger i ulike deler av verden. Oljeprisen og valutakurseffekter forventes å fortsette å påvirke selskapets resultat. I og med dette og den pågående endringen av ABB, forventer vi at 2017 blir et overgangsår.

Dette er en norsk oversettelse av den originale pressemeldingen, som kan leses, inkludert alle vedlegg, her.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no

[1] Utviklingen av ordreinngang, omsetning og ordrereserve er på sammenlignbar basis (lokal valuta justert for oppkjøp og salg), tidligere omtalt som "like-for-like". Utviklingen i USD er presentert i Nøkkeltall-tabellen.

[2] For en avstemming av non-GAAP measures: Se Supplemental Reconciliations and Definitions under Q4 2016 Financial Information i den engelske pressemeldingen.

For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland

SøkKONTAKT OSS