Tiedonsiirtomoduuli TVOC-2-valokaarivartijalle: valokaarivartijan kaukovalvonta Modbus RTU -yhteydellä

2017-08-31 - ABB:n valokaarivartija TVOC-2 on päivittynyt uudella ohjauspaneelilla.

Paneelissa on integroituna etävalvontayhteys Modbus RTU -liitynnällä, jolloin valokaaren esiintymispaikan tieto saadaan viivytyksettä välitettyä valvomoon.

Valokaarivartijan voi tilata uudella paneelilla varustettuna tai paneelin voi tilata erikseen ja päivittää nykyisen TVOC-2-valokaarivartijan etävalvottavaksi.

Turvallisuus ja suojaus - toimintanopeus ratkaisee
Valokaaren valvonnalla ja suojauksella vähennetään valokaarionnettomuuksia ja laitteistojen tuhoutumisia ja siten myös odottamattomia tuotannon katkoksia.

ABB:n TVOC-2 tunnistaa ja ilmoittaa valokaaresta alle 1 ms, ajassa jota pidetään markkinoiden nopeimpana. Toiminnan luotettavuuden varmistaa lisäksi tuotteella oleva SIL2-hyväksyntä. Uusi kommunikointipaneeli välittää tiedon valokaarireleen laukaisusta valvomoon ja laukaisutieto tavoittaa oikeat henkilöt aikaisempia ratkaisuja nopeammin.

Tuotannon jatkumisen varmistaminen
Valokaaren valvonnalla ja suojauksella varmistetaan tuotannon keskeytyksetön toiminta. Valokaarionnettomuudella voi olla erittäin laajat vaikutukset kojeiston kuntoon, hallitsematon valokaari tuhoaa yleensä koko kojeiston korjauskelvottomaksi ja sen seurauksena syntyy väistämättä myös tuotantokatkoksia.

TVOC-2 tunnistaa valokaaren syttymisen, ilmoittaa siitä katkaisijalle ja valokaarta syöttävä virta katkaistaan. Kun käytetään ABB katkaisijaa, aikaa tähän kaikkeen kuluu alle 50 ms.

Asennuksen selkeys
Tehdaskalibroidut valoa tunnistavat sensorit. TVOC-2-valokaarivalvontajärjestelmän käyttöönoton konfigurointiin tarvitaan joitakin minuutteja. Tällöin käyttöönottaja on tehnyt tarvittavat asetukset katkaisujen ohjaamiseksi ja laitteisto on ajanut tarkistusajot.

Perusjärjestelmän 10 valvovaa sensoria voidaan laajentaa aina 30 sensoriin saakka. Jokaisella sensorilla on oma osoitteensa, jota käytetään esiintyneen valokaaren paikan osoittamiseen ja nopeaan vikakohdan paikallistamiseen.

Saatavana olevat mallit:

  • TVOC-2-240-C: TVOC-2 toimitettuna kommunikointipaneelilla
  • TVOC-2-COM: TVOC-2 Modbus RTU -kommunikointipaneeli
Tutustu tarkemmin:

HakuYHTEYDENOTTO