ABB v prvním čtvrtletí 2013: růst tržeb, vyšší ziskovost

Curych, Švýcarsko, 24. dubna 2013 – Společnost ABB dnes oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2013, které se vyznačují růstem tržeb a vyšší provozní ziskovostí2 navzdory nepříznivému ekonomickému prostředí.
  • Lepší portfolio i geografické vyvážení vedly k dobrým výsledkům na nejistém trhu
  • Tržby vzrostly nebo zůstaly na stejné úrovni ve všech divizích1; výsledky společnosti Thomas & Betts jsou v souladu s plánem
  • Vyšší provozní zisk EBITDA2 a provozní zisková marže úspěšně pokračuje snižování nákladů

„Vzhledem k pokračující nejistotě v globální ekonomice jsme do roku 2013 vykročili uspokojivě,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel ABB Group. „Pokračovali jsme v dosahování dobrých výsledků a podařilo se nám vyvažovat pevnou kázeň v oblasti nákladů s cíleným růstem v oborech a regionech, kde máme konkurenční výhody, zejména v oblasti průmyslové efektivnosti, energetické spolehlivosti a obnovitelných zdrojů energie.

K dobrým výsledkům přispělo vyvážené portfolio a globální základna. Tyto faktory nám umožnily využít příležitostí k růstu na nejistém trhu. Získali jsme například některé významné zakázky v oblasti námořní dopravy, hutnictví a robotiky a zvýšili jsme zakázky z rozvíjejících se trhů o 10 %. Celkové tržby se zvýšily v organickém i anorganickém vyjádření.

Výrazně se nám dařilo snižovat náklady a zachovávat pevnou kázeň v oblasti režijních výdajů,“ uvedl Hogan. „Efektivním získáváním zdrojů a zvyšováním produktivity jsme ušetřili přibližně 260 milionů USD.

Integrace společnosti Thomas & Betts a synergické účinky pokračují podle plánu. Jsme velmi rádi za tuto akvizici a za vyváženější výsledky, které nám přináší na severoamerickém trhu.

Tým divize Výrobky pro energetiku opět podal dobrý výkon. Provozní zisková marže EBITDA činila 14,9 %, což je opět v celoročním cílovém pásmu 14,5 až 15,0 %, a to díky dobrým výsledkům v oblasti nákladů a vybraným růstovým iniciativám na ziskovějších koncových trzích.

Těchto výsledků jsme dosáhli navzdory pokračujícímu nepříznivému vývoji poptávky. Růst ve Spojených státech se v tomto čtvrtletí ještě víc zpomalil a průmyslové investice ve většině Evropy zůstávají nejisté. Hotovostní toky byly nižší, než bychom chtěli, to však bylo z velké části předpokládáno a odráží to hlavně načasování realizace projektů, takže v nadcházejících čtvrtletích zde očekáváme zotavení.

Po zbytek roku se soustředíme na rovnováhu nákladů a růstu. Makroekonomické ukazatele jsou nadále nejasné, takže je těžké předvídat, jak si povedou obory spojené s ranými fázemi hospodářského cyklu. Naše dostatečná zásoba zakázek však pomůže rozptýlit určitou část nejistoty a jsme si jistí, že díky lepší rovnováze mezi obory a regiony budeme nadále mít příležitosti ke ziskovému růstu,“ dodal Joe Hogan.Finanční ukazatele za 1. čtvrtletí 2013
První čtvrtletí 2013První čtvrtletí 2012
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinakUSDMístní Organická
Příjem zakázek10 49210 3681 %2 %-4 %
- Zakázkové krytí (konec března)29 61429 910-1 %2 %
Tržby9 7158 9079 %10 %3 %
Provozní zisk (EBIT)1 0521 0480 %
- Vyjádřeno v % z tržeb10,8 %11,8 %
Provozní zisk (EBITDA)31 4581 22819 %
- Vyjádřeno v % z provozních tržeb315,0 %13,9 %
Čistý zisk pro ABB664685-3 %
Základní zisk na akcii (USD)0,290,30
Hotovost (cash flow) z provozních činností(223)22n.a
1 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.

2 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.

3 Organické změny jsou uvedené v místních měnách a je z nich vyloučený vliv akvizice společnosti Thomas & Betts, k níž došlo v polovině května 2012.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 145 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 200 lidí.

Hledat