ABB levererar energieffektiva drifter till BillerudKorsnäs Frövi

2013-04-16 - Leveransen är ytterligare ett steg i att öka tillgängligheten och produktiviteten på KM5
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en beställning på ombyggnad av drivsystemet för en av torkgrupperna på kartongmaskin 5 hos BillerudKorsnäs Frövi. Beställningen är ytterligare ett steg i Frövis plan för uppgradering av kartongmaskinen med ny modern och energieffektiv drivutrustning för att öka tillgängligheten och produktiviteten på maskinen.

ABB:s lösning ersätter mekanisk transmission med permanentmagnetmotorer och direktdrift, en teknik som fick Wallenberg-priset 2009 för att vara ett utmärkt exempel på innovativt nytänkande och entreprenörskap som möjliggör betydande minskningar av energiförbrukning och klimatpåverkande utsläpp samtidigt som kostnaden kan sänkas för framställning av papper.

”Det finns många fördelar med denna teknik säger Gunnar Harfelt, projektledare och ansvarig för underhålls- och ombyggnadsinsatser på Frövi. Vi har nu provat den sedan hösten 2011 och vår erfarenhet är att underhållskostnaden har minskat i och med att växellådor och likströmsmotorer inte längre behövs. Energibesparingen kommer att utvärderas när årets ombyggnad är slutförd.

I ABB:s leverans ingår förutom fem permanentmagnetmotorer, vattenkylda frekvensomriktare som används för att eliminera energikrävande kylanläggning som annars krävs för att ta bort värme.
För att bli mer energieffektiv så finns också en värmeväxlare i ett av skåpen som gör att man kan utnyttja värmeförlusterna i smetköket i stället för att kyla bort den. I leveransen ingår även konstruktion, installation och idrifttagning.

BillerudKorsnäs Frövi/Rockhammar tillverkar 430 kton vätske- och förpackningskartong per år som bland annat används till livsmedelsförpackningar.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Automation
Jan Lagnelöv, Kundansvarig
Tel: 021 – 34 28 54
jan.lagnelov@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com