Nyt fjernkontrolsystem sikrer SK Forsynings drift langt ind i fremtiden

2016-10-19 - ABB’s geografiske fjernkontrol system MS Pro er med til både at effektivisere den daglige drift og ruste SK Forsynings infrastruktur til det intelligente elnet.


Som det første forsyningsselskab i Danmark har SK Forsyning taget ABB’s MicroSCADA Pro (MS Pro) i brug.

Systemet bruges til styring og overvågning af elnettet og er et kvantespring frem for selskabet, der leverer el til det meste af Slagelse, Korsør og Sprogø – i alt 26.000 kunder.

I 1999 var 188 forsyningsselskaber i Danmark, i dag er der blot 50 tilbage, og de bliver alle målt og vejet på deres effektivitet. Derfor har SK Forsyning brug for moderne digitale værktøjer som MS Pro, der kan understøtte effektiviseringen af den daglige drift. SK Forsyning har fx reduceret antallet af køretimer ude i marken, da driftsfolkene ikke behøver at køre ud til de enkelte stationer for at få det præcise overblik over driften – det sker i dag automatisk via infoskærmen i operatørrummet.

- Vi er gået fra udelukkende at kunne bruge det gamle system til overvågning til nu også at kunne bruge MS Pro som et styringsværktøj, lyder det fra Carsten Lunde, energichef for SK Forsynings netselskab.

Lettere at leve op til myndighedskrav
- Indtil for nylig har SK Forsyning benyttet et ældre fjernkontrolsystem fra ABB, men tiden var løbet fra det, fortæller Carsten Lunde og hans driftsleder, Henrik Adelsten, samstemmende.

For sidstnævnte har skiftet til MS Pro betydet højere effektivitet takket være simplere og mere intuitiv betjening. I modsætning til det tidligere system er MS Pro nemlig baseret på en up-to-date platform. En af styrkerne i systemet er simuleringsværktøjer, der bl.a. gør det muligt for Henrik Adelsten at simulere eksempelvis koblingsplaner. Med få klik med musen får han med det samme overblik over, hvad en given kobling har af betydning for ledningsnettet. Et værktøj, som minimerer fejlkoblinger og giver ro i maven for den driftsansvarlige, som fremover vil vide, at de manøvrer, der bliver foretaget i kontrolcenteret, er gennemtestet på forhånd.

- Det er virkelig spændende, og der er mange muligheder i systemet. Hvis jeg havde tiden, kunne jeg bruge hele dagen på at lege med det, som Henrik Adelsten udtrykker det.

MS Pro er også med til at sikre, at SK Forsyning kan leve op til nuværende og kommende myndighedskrav – for eksempel i forhold til automatisk at indrapportere eventuelle strømnedbrud til Energinet.dk.

- Sker der et nedbrud, skal vi med det samme kunne rapportere til Energinet.dk, hvilke kunder der er berørte af nedbruddet. Det kan MS Pro hjælpe os med i fremtiden, fordi der er automatisk integration med de øvrige systemer, hvor al registrering af vores kabler og stationer ligger. Så får vi en fejl, genererer systemet automatisk en liste over berørte kunder, som straks ryger videre til Energinet.dk, forklarer Carsten Lunde.

Et skridt mod det intelligente elnet
Sideløbende med indkøringen af det nye overvågningssystem er SK Forsyning ved at forberede sig til det intelligente elnet.

Næste år får den enkelte forbruger fjernaflæste el-, vand- og fjernvarmemålere, og samtidig øges antallet af motorstyringer på en række af stationerne, så Henrik Adelsten og hans kolleger kan lave automatiske koblinger hjemme fra skrivebordet i hele nettet. På sigt vil systemet kunne lave koblinger helt selv med minimal menneskelig indblanding.

Fri integration af nye smarte enheder og med selskabets øvrige systemer. MS Pro er også forberedt for integration af fjernaflæste målere, hvilket Carsten Lunde ser meget frem til.

- Migreringen til MS Pro er et skridt på vejen mod det intelligente elnet. Det er en ”on-going” proces. Et fjernkontrolsystem er et levende system med daglige opdateringer, siger Carsten Lunde, som stolt viser sit nye system frem.

Fra lukkede til åbne systemer

SK Forsynings implementering af MS Pro har da også allerede vakt opmærksomhed i forsyningssektoren. Ifølge Kim Sabro Hansen, Sales Manager hos ABB, er projektet et godt eksempel på, at SCADA-systemer i dag er åbne systemer, der skal kunne kommunikere med et væld af andre systemer. MS Pro understøtter de fleste åbne interfaces og tilpasses løbende de nyeste åbne internationale standarder.

- Tidligere var et SCADA-system i udpræget grad et stand-alone-system, der kun blev brugt til drift. I dag kan systemer som MS Pro interface med de fleste administrative systemer, siger Kim Sabro Hansen.

Projektet hos SK forsyning er gået efter planen, og systemet er konverteret på mindre end 6 måneder.

- SK forsyning har været en meget kompetent, beslutningskraftig partner. De har været tæt med i designfasen fra starten og i det nye system har man genbrugt data og billedmateriale fra det eksisterende system. Dette har i høj grad været med til at gøre processen effektiv, fortæller Kim Sabro Hansen.

SK Forsyning
SK Forsyning blev dannet i 2008 som resultatet af en fusion mellem Slagelse Kommunes daværende forsyningsselskaber.
SK Forsyning er en multiforsyningsvirksomhed, der varetager el-, vand- og fjernvarmeforsyningen, håndtering af spildevand samt står for gadebelysningen i Slagelse.
SK Elnet A/S, SK Forsynings elvirksomhed, leverer el til 26.000 forbrugere.

MicroSCADA Pro
− Udvider traditionelle SCADA- og DMS-funktionaliteter
− Interfacer med andre it-systemer via standardprotokoller
− Giver avanceret netværksoverblik ved hjælp af DMS
− Giver mulighed for load flow-kalkulation, udetidsrapportering, lavspændingsoversigt m.m. ved hjælp af DMS

SøgKONTAKT OS