ABB toimittaa SCA:lle prosessinohjauksen maailman digitalisoituneimpaan tehtaaseen

2017-10-09 - ABB toimittaa SCA:n Östrandin sellutehtaan laajennukseen kattavan ABB Ability™ -ratkaisun, joka koostuu digitaalisista ratkaisuista ja järjestelmistä. Tehtaan laajennus on Ruotsin teollisuushistorian suurimpia investointeja.SCA on johtava metsäteollisuuskonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Ruotsin Sundsvallissa. SCA aloitti Östrandin sellutehtaan uudistuksen vuonna 2015, ja hanke on tarkoitus saada päätökseen kesäkuuhun 2018 mennessä. Uudistus kaksinkertaistaa tehtaan tuotantokapasiteetin, ja uudistuksen jälkeen tehtaassa on maailman suurin valkaistun havupuusulfaattisellun tuotantolinja.

Yksi automaatiojärjestelmä koko prosessille
ABB AbilityTM System 800xATM valittiin tehtaan digitaaliseksi automaatioalustaksi vuonna 2016. Siihen kuuluu täysin integroitu ohjaus- ja valvontakeskus, joka antaa kokonaiskuvan prosessista sekä mahdollisuuden mukauttaa ergonomiaa ja työympäristöä käyttäjäkohtaisesti.

Integroidun prosessiohjauksen ja virranseurannan lisäksi ABB:n toimitus sisältää muuntajia ja moottoreita sekä taajuusmuuttajia ja taajuusmuuttajajärjestelmiä suureen osaan tehdasta.

Hienosäätöä edistyneellä prosessinohjauksella
ABB asentaa Östrandin sellutehtaaseen myös edistyneen ABB OPT800 -ratkaisun. Se on prosessinohjauksen ratkaisu, jolla tuotantoa voidaan ohjata raaka-aineiden kulutuksen, energiakulujen, päästörajoitusten ja muiden keskeisten mittarien perusteella.

ABB:n edistynyt prosessinohjaus maksimoi tuottavuuden ja prosessivirrat koko tehtaassa, jotta laatuvaatimukset täyttyvät ja energiankulutus pysyy mahdollisimman pienenä. Kaikki toiminnot on integroitu samaan käyttöympäristöön, joka antaa käyttäjille reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi. Niin varmistetaan tehtaan optimaalinen toiminta.

Lisäarvoa jo olemassa olevasta datasta
Järjestelmä valvoo ja optimoi sellun pesua, happidelignifiointia, valkaisua, kaustisointia ja haihdutusta. ABB Ability System 800xA -järjestelmässä olevan tiedon avulla uusi järjestelmä voi mukauttaa toimintojen ohjausta erilaisten edistyneeseen analytiikkaan perustuvien muuttujien pohjalta, jotta näitä prosessin osia voidaan hallita mahdollisimman tehokkaasti.

Järjestelmään kuuluu myös reseptien hallinnan ja sellun seurannan toimintoja, joilla tarkkaillaan sellun tilaa koko prosessin ajan sekä minimoidaan muuntoajat ja varmistetaan oikea laatu säädettäessä muuttujia uutta tuote-erää varten.
Kokonaisvaltainen prosessinohjaus parantaa turvallisuutta ja antaa käyttäjille entistä enemmän tietoa, koska he voivat ennakoida, miten järjestelmä ohjaa tehdasta. Siksi käyttäjillä on kokonaiskuva tapahtumista ja he voivat ohjata tuotantolaitosta hallitusti ja turvallisesti.

Tuottavuuden tulevaisuus on digitaalinen
Käyttämällä ABB Ability System 800xA -järjestelmää digitaalisena alustana ja integroimalla sen yhteen järjestelmään SCA:n Östrandin tehdas saa pitkälle kehitetyn ratkaisun, joka tehostaa tuotantoa. Tämä johtava teknologia auttaa Östrandia kehittymään yhdeksi maailman digitaalisesti integroituneimmista sellutehtaista, joka pystyy varmistamaan kilpailukykynsä hyödyntämällä jatkuvasti uusinta teknologiaa.

HakuYHTEYDENOTTO