ABB breddar effektområde för industriomriktare ACS880

2013-05-08 - ABB introducerar skåpkapslade frekvensomriktare i produktfamiljen ACS880 på Elfack i Göteborg, och breddar därmed effektområdet upp till 560 kW.
ACS880 är en omriktarserie anpassad för de krav som ställs i industriella tillämpningar. Omriktarna kännetecknas av enkel hantering, skalbar funktionalitet, höga prestanda och en design där hög tillgänglighet och enkelt underhåll prioriteras.

Väggmonterade omriktare finns i effekterna 0,75 – 250 kW. Skåpkapslade enheter finns i effekter från 55 kW upp till 560 kW. Effektområdet kommer att ytterligare breddas i nära framtid. ACS880 kan även erbjudas som så kallade Multidrive det vill säga i en konfiguration med gemensam DC-fördelning. Multidrive är en utrymmesbesparande och kostnadseffektiv lösning för installationer där många drifter eller höga effekter placeras i samma utrymme. Utdragbara effektmoduler i de skåpkapslade enheterna gör att installation, underhåll och service kan utföras snabbt och personsäkert.

Frekvensomriktaren ACS880 har en mycket lättanvänd, självinstruerande manöverpanel med stor och lättläst display. Assistent-funktioner med beskrivande hjälptexter förenklar hantering, idrifttagning, intrimning och reducerar behovet av manualer. Alla inställningar och all mjukvara är lagrade på en flyttbar minnesmodul. Vid behov kan minnesmodulen flyttas till en annan enhet som snabbt kan tas i drift utan ytterligare åtgärder. PC-verktyget Drive Composer finns för kostnadsfri nedladdning och ansluts enkelt till manöverpanelen med en vanlig USB-kabel.

ACS880 har som standard ingångar för säkerhetsfunktionen Safe Torque Off och uppfyller kraven enligt SIL3. Säkerhetsmodulen FSO-11 erbjuder ett flertal avancerade säkerhetsfunktioner – Safe Stop Emergency, Safe Maximum Speed med flera. Säkerhetsmodulen monteras i omriktarkapslingen och erbjuder en enkel lösning på kvalificerade säkerhetskrav. Säkerhetsfunktionerna medger enkla och kostnadsbesparande lösningar till exempel för nödstoppsfunktioner och för säkerhetsfunktioner i trycksatta system, där övervarv på motordrifter kan förorsaka säkerhetsrisker.

I ACS880 används ABB:s välkända motorstyrning DTC. DTC stöder – utöver asynkron- och PMSM-motorer – även den nya synkrona reluktansmotorn SynRM. DTC ger stabil motorkontroll med höga prestanda.

ACS880 passar för alla typer av applikationer – från enkla pump- och fläktdrifter till krävande processapplikationer. Genom funktionell skalbarhet undviks komplexitet. I standardutförande finns sex olika applikationsmakron som täcker de mest vanliga tillämpningarna. För speciella processapplikationer – till exempel lyftapplikationer, av/pårullning – finns speciellt anpassad mjukvara att tillgå. Med den CoDeSys-baserade mjukvaran Automation Builder kan kundanpassade applikationslösningar implementeras.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i över 100 länder och har ca 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Hans-Olav Mattans
Produktchef
Tel: 072-711 10 90
olav.mattans@se.abb.com
ABB Sverige
Pressavdelningen
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.com


Håll dig uppdaterad!

Följ oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube

ACS880

BILDER FÖR NEDLADDNING