ABB Grupp sai 145 miljoni dollarise tellimuse Suurbritannia raudteevõrguettevõttelt

2014-03-19 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp sai koos konsortsiumipartneri, raudtee-ettevõttega UK Power Networks (UKPN) 145 miljoni dollarise tellimuse Suurbritannia raudteevõrguettevõttelt Network Rail sealse ühe vanema ja aktiivsemalt kasutatava raudteevõrguosa uuendamiseks. Nimetatud raudteevõrk hõlmab linnu kogu Lõuna-Inglismaal ja Walesis.
ABB-UKPN konsortsium vastutab 30 alajaama ehitamise eest. Projekt kujutab endast Network Raili esimest suuremat elektrifitseerimiskava viimase 30 aasta jooksul ning moodustab olulise osa raudteede elektrifitseerimisprogrammist "Great Western Electrification Programme" (GWEP). Uuendustööde eesmärk on pakkuda reisijatele senisest paremaid teenuseid ja vähendada raudteeliinide läheduses elavate inimeste ebamugavusi. Ühtlasi võimaldab programmi realiseerimine tihendada rongide sõidugraafikuid.


„Rajatavad alajaamad võimaldavad tõsta energiasüsteemi kvaliteeti, mis omakorda suurendab reisijate mugavust,“ ütles ABB Grupi elektrivõrkude ja –süsteemide divisjoni juht Claudio Facchin. „ABB-l on raudteetranspordi valdkonnas juhtivad ja innovaatilised tehnoloogiad.“

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 150 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuule- ja diiselgeneraatorid, sagedusmuundurid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

OtsiKONTAKT